Псалм  89

  (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева.
Господи, до века ще възпявам Твоите милости;
С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

  Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века;
На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

  Ти каза: Направил съм завет с избрания Си,
Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:

  Ще утвърдя потомството ти за винаги,
И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

  И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи,
Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

  Защото на небето кой може да се сравни с Господа?
Между синовете на силните† кой може да се уподоби Господу?

  Бог е твърде ужасен в съвета на светиите,
И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

  Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе?
Твоята вярност Те окръжава.

  Ти владееш над надигането на морето;
Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

Ти си съкрушил Египет‡ като някого смъртно ранен;
С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.

Твои са небесата, Твоя и земята;
Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.

Север и юг - Ти си ги създал;
Тавор и Ермон се радват в името Ти.

Ти имаш крепка мишца;
Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

Правда и правосъдие са основа на престола Ти;
Милост и истина ходят пред Твоето лице.

Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите;
Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

В Твоето име се радват всеки ден,
И с правдата Ти се въздигат;

Защото Ти си славата на силата им;
И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита,
И на Светия Израилев да бъде наш Цар.

Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,
Като каза: Възложих на един силен да даде помощ,
Възвисих едного избран между людете.

Намерих слугата Си Давида;
Със светото Си миро го помазах.

Ръката Ми ще го поддържа,
И мишцата Ми ще го укрепява.

Неприятелят няма да го изнудва,
Нито предадения§ на нечестие ще го наскърби.

Но Аз ще съкруша пред него противниците му,
И ще поразя ония, които го мразят.

А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;
И с Моето име ще се издигне рогът му.

Тоже ще туря ръката му над морето,
И десницата му над реките.

Той ще извика към Мене: Отец ми си,
Бог мой и спасителната ми канара.

При това Аз ще го поставя в положение на първороден,
По-горе от земните царе.

Вечно ще пазя милостта Си за него;
И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

Също и потомството му ще направя да продължава до века,
И престолът му като дните на небето.

Чадата му ако оставят закона Ми,
И не ходят в съдбите Ми,

Ако престъпят повеленията Ми.
И не опазят заповедите Ми, -

Тогава ще накажа† с тояга престъпленията им,
И с бич беззаконията им;

Но милостта Си не ще оттегля от него,
Нито ще изневеря на верността Си.

Няма да наруша+ завета Си,
Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.

За едно нещо се заклех в светостта Си.
И няма да излъжа Давида,

Че потомството му ще трае до века,
И престолът му като слънцето пред мене,

Като луната, която е утвърдена до века,
И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

Но Ти си отхвърлил помазаника Си,
Отказал си се от него, и си му се разгневил.

Погнусил си се от завета със слугата Си;
Унизил+ си короната му до земята.

Съсипал си всичките му огради;
Превърнал си крепостите му в развалини.
Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

Разграбват го всички, които минават по пътя;
Стана за укор на съседите си.

Възвисил си десницата на противниците му;
Зарадвал си всичките му неприятели.

Още си упътил острото на меча му,
И не си го укрепил в боя.

Направил си да престане блясъкът му,
И тръшнал си престола му на земята.

Съкратил си дните на младостта му;
Покрил си го със срам. (Села.)

До кога, Господи? ще се криеш ли винаги?
Ще гори ли като огън гневът Ти?

Помни колко е кратко времето ми;
За каква суета си създал всичките човешки чада!

Кой човек ще живее без да види смърт,
И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

Где са предишните Твои милости, Господи,
Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти,
Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена,

С който враговете Ти, Господи, укоряваха,
С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.

Благословен да бъде Господ до века.
Амин и амин!


Тази глава в нормален вид