Псалм  9

  1 За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

  2 Ще се веселя и ще се радвам в Тебе,
Ще възпявам името Ти, Всевишни;

  3 Понеже неприятелите ми се връщат назад
Падат и гинат пред Твоето присъствие.

  4 Защото Ти си защитил правото и делото ми;
Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

  5 Изобличил си народите, изтребил си нечестивите,
Изличил си името им до вечни векове.

  6 Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги;
Ти си разорил градовете им, та и поменът им загина.

  7 Но Господ седи Цар до века,
Приготвил е престола Си за съд,

  8 И Той ще съди света с правда.
Ще отсъди за племената справедливо.

  9 И Господ ще бъде прибежище на угнетените,
Прибежище в скръбни времена.

10 И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе;
Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.

11 Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион,
Изявете между племената делата Му;

12 Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни |уповаващите на Него,
|Не забравя викането на кротките.

13 Смили се за мене, Господи;
Виж скръбта, която ми причиняват ония, които ме мразят.
Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

14 За да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене,
В портите на Сионовата дъщеря,
И за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

15 Народите затънаха в ямата, която сами направиха;
В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

16 Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил;
Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион:1 Села).

17 Нечестивите ще се върнат в преизподнята,
Всичките народи, които забравят Бога.

18 Защото бедният няма да бъде забравен за винаги,
Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.

19 Стани, Господи; да не надделява човек;
Да бъдат съдени народите пред Тебе.

20 Господи, докарай страх върху тях;
Нека познаят народите, че са само човеци (Села).


Предишна глава Следваща глава


1 Да се усили музиката.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава