Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  25

  1 Тогава Господ говори на Моисея казвайки:

  2 Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене.

  3 И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед,

  4 синьо, мораво, червено, висон, и козина,

  5 червенобоядисани овнешки кожи и язовски1 кожи, ситимово дърво2†,

  6 масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

  7 оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

  8 И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.

  9 По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, - така да я направите.

10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.

11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.

12 И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.

13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато,

14 па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.

15 Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него.

16 И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.

17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.

18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.

19 Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.

20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.

21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.

22 Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните.

23 Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.

24 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около.

25 Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.

26 Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе.

27 Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

28 Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях.

29 И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш.

30 И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.

31 Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него.

32 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.

33 На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.

34 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.

36 Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.

37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.

38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.

39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори.

40 Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: делфинови

2 Т.е., акация.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава