Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  25

  Тогава Господ говори на Моисея казвайки:

  Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене.

  И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед,

  синьо, мораво, червено, висон, и козина,

  червенобоядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво†,

  масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

  оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

  И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.

  По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, - така да я направите.

Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.

Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.

И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.

Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато,

па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.

Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него.

И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.

Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.

И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.

Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.

И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.

И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.

Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните.

Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.

Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около.

Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.

Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе.

Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях.

И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш.

И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.

Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него.

От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.

На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.

И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.

Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.

И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.

Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.

От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори.

Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.


Тази глава в нормален вид