Притчи Соломонови - Глава  10

  Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

  Съкровища придобити с неправда не ползуват;
А правдата избавя от смърт.

  Господ не ще остави да гладува душата на праведния;
Но отхвърля злобното желание на нечестивите.

  Ленивата ръка докарва сиромашия,
А трудолюбивата ръка обогатява.

  Който събира лятно време, той е разумен син,
А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

  Благословения почиват на главата на праведния;
Но устата на нечестивите покриват насилство.

  Паметта на праведния е благословена,
А името на нечестивите ще изгние.

  Мъдрият по сърце приема заповеди;
А безумен бъбрица пада.

  Който ходи непорочно, ходи безопасно,
А който изкривява пътищата си ще се познае.

Който намигва с око докарва скръб,
А безумен бъбрица пада.

Устата на праведния са извор на живот,
А устата на нечестивите покриват насилие.

Омразата повдига раздори,
А любовта покрива всички погрешки.

В устните на разумния се намира мъдрост,
А тоягата е за гърба на безумния.

Мъдрите запазват знанието,
А устата на безумния са близка погибел.

Имотът на богатия е неговият укрепен град;
А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

Заплатата на праведния е за живот.
А благоуспяването на нечестивия е за грях.

Който внимава на изобличението е по пътя към живот;
А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

Който скришно мрази има лъжливи устни;
И който възгласява клевета е безумен.

В многото говорене грехът е неизбежен;
Но който въздържа устните си е разумен.

Езикът на праведния е избрано сребро;
Сърцето на нечестивите малко струва.

Устните на праведния хранят мнозина;
А безумните умират от нямане разум.

Благословението Господно обогатява;
И трудът на човека не ще притури нищо.

Злотворството е като забавление за безумния.
Така и мъдростта на разумния човек.

Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
А желанието на праведните ще се изпълни.

Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
А праведният има вечна основа.

Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
Така е ленивият за ония, които го пращат.

Страхът от Господа придава дни,
А годините на нечестивите се съкратяват.

Надеждата на праведните е радост,
А очакването на нечестивите е напразно.

Пътят Господен е крепост за непорочния
И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

Праведният никога няма да се поклати,
А нечестивите няма да населят земята,

Из устата на праведния блика мъдрост,
А лъжливият език ще се отреже.

Устните на праведния знаят приятното за слушане;
А устата на нечестивите говорят извратеното.


Тази глава в нормален вид