Притчи Соломонови - Глава  11

  1 Неточни везни са мерзост Господу;
А точни грамове са угодни Нему.

  2 Дойде ли гордост, дохожда и срам.
А мъдростта е със смирените.

  3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи,
А извратеността на коварните ще ги погуби.

  4 В ден на гняв богатството не ползува,
А правдата избавя от смърт.

  5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му,
А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

  6 Правдата на справедливите ще ги избави,
А коварните ще се хванат в злобата си.

  7 Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива;
Така загива надеждата на насилниците.

  8 Праведният се отървава от беда;
А вместо него изпада в нея нечестивият.

  9 Безбожният погубва ближния си с устата си.
Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели;
И когато погиват нечестивите става тържество.

11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12 Който презира ближния си е скудоумен;
А благоразумният човек мълчи.

13 Одумникът обхожда и открива тайните,
А верният духом потайва работата.

14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.

15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада,
А който мрази поръчителството е в безопасност.

16 Благодатната жена придобива чест;
И насилниците придобиват богатство.

17 Милостивият човек струва добро на себе си,
А жестокият смущава своето тяло.

18 Нечестивият придобива измамлива печалба,
А който сее правда има сигурна награда.

19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот,
А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.

20 Развратените в сърце са мерзост Господу;
А непорочните в пътя си са угодни Нему.

21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак1 нечестивият няма да остане ненаказан;
А потомството на праведните ще се избави.

22 Както е златна халка на носа на свиня,
Така е красивата, но безразсъдна жена.

23 Желаното от праведните е само добро,
А ожиданото от нечестивите е надменност.

24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,
А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,

25 Благотворната душа ще бъде наситена;
И който пои, сам ще бъде напоен.

26 Който задържа жито ще бъде проклинат от народа,
А който продава, благословение ще почива на главата му.

27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28 Който уповава на богатството си, ще падне,
А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър;
И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

30 Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.

31 Ето, и на праведния се въздава на земята, -
Колко повече на нечестивия и на грешния!


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Давам ръка в ръка че.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава