Притчи Соломонови - Глава  11

  Неточни везни са мерзост Господу;
А точни грамове са угодни Нему.

  Дойде ли гордост, дохожда и срам.
А мъдростта е със смирените.

  Незлобието на справедливите ще ги ръководи,
А извратеността на коварните ще ги погуби.

  В ден на гняв богатството не ползува,
А правдата избавя от смърт.

  Правдата на непорочния ще оправя пътя му,
А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

  Правдата на справедливите ще ги избави,
А коварните ще се хванат в злобата си.

  Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива;
Така загива надеждата на насилниците.

  Праведният се отървава от беда;
А вместо него изпада в нея нечестивият.

  Безбожният погубва ближния си с устата си.
Но чрез знанието на праведните ще се избави.

Когато благоденствуват праведните, градът се весели;
И когато погиват нечестивите става тържество.

Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
А чрез устата на нечестивите се съсипва.

Който презира ближния си е скудоумен;
А благоразумният човек мълчи.

Одумникът обхожда и открива тайните,
А верният духом потайва работата.

Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.

Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада,
А който мрази поръчителството е в безопасност.

Благодатната жена придобива чест;
И насилниците придобиват богатство.

Милостивият човек струва добро на себе си,
А жестокият смущава своето тяло.

Нечестивият придобива измамлива печалба,
А който сее правда има сигурна награда.

Който е утвърден в правдата, ще стигне живот,
А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.

Развратените в сърце са мерзост Господу;
А непорочните в пътя си са угодни Нему.

Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан;
А потомството на праведните ще се избави.

Както е златна халка на носа на свиня,
Така е красивата, но безразсъдна жена.

Желаното от праведните е само добро,
А ожиданото от нечестивите е надменност.

Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,
А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,

Благотворната душа ще бъде наситена;
И който пои, сам ще бъде напоен.

Който задържа жито ще бъде проклинат от народа,
А който продава, благословение ще почива на главата му.

Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
А който търси злото, то ще дойде и върху него.

Който уповава на богатството си, ще падне,
А праведните ще цъфтят като зелен лист.

Който смущава своя си дом ще наследи вятър;
И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.

Ето, и на праведния се въздава на земята, -
Колко повече на нечестивия и на грешния!


Тази глава в нормален вид