Притчи Соломонови - Глава  12

  1 Който обича поправление, обича знание,
Но който мрази изобличения е невеж.

  2 Добрият човек намира благоволение пред Господа;
А зломисленика Той ще осъди.

  3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
А коренът на праведните не ще се поклати.

  4 Добродетелната жена е венец на мъжа си;
А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

  5 Мислите на праведните са справедливи,
А намеренията на нечестивите са коварство.

  6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие;
А устата на праведните ще ги избавят.

  7 Нечестивите се съсипват и няма ги,
А домът на праведните ще стои.

  8 Човек бива похвален според разума си,
А опакият в сърце ще бъде поругаван.

  9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
От онзи, който се надига и няма хляб.

10 Праведният се грижи за живота на добитъка си,
А благостите на нечестивите са немилостиви.

11 Който обработва земята си ще се насити с хляб,
А който следва суетни неща е без разум.

12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите,
А коренът на праведния дава плод.

13 В престъплението на устните се намира опасна примка,
А праведният ще се отърве от затруднение.

14 От плода на устата си човек се насища с добрини;
И според делата на ръцете на човека му се въздава.

15 Пътят на безумния е прав в неговите очи,
А който е мъдър, той слуша съвети.

16 Безумният показва явно отегчението си,
А благоразумният скрива оскърблението.

17 Който диша истина възвестява правдата,
А лъжесвидетелят - измамата.

18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
А езикът на мъдрите докарва здраве.

19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги,
А лъжливият език ще трае за минута.

20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло;
А радост имат тия, които съветват за мир.

21 Никаква пакост няма да се случи на праведния,
А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

22 Лъжливите устни са мерзост Господу,
А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

23 Благоразумният човек покрива знанието си,
А сърцето на безумните изказва глупостта си.

24 Ръката на трудолюбивите ще властвува,
А ленивите ще бъдат подчинени.

25 Теготата смирява човешкото сърце,
А благата дума го развеселява.

26 Праведният води ближния си,
А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

27 Ленивият не пече лова си;
Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.

28 В пътя на правдата има живот,
И в пътеката й няма смърт.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава