Притчи Соломонови - Глава  12

  Който обича поправление, обича знание,
Но който мрази изобличения е невеж.

  Добрият човек намира благоволение пред Господа;
А зломисленика Той ще осъди.

  Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
А коренът на праведните не ще се поклати.

  Добродетелната жена е венец на мъжа си;
А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

  Мислите на праведните са справедливи,
А намеренията на нечестивите са коварство.

  Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие;
А устата на праведните ще ги избавят.

  Нечестивите се съсипват и няма ги,
А домът на праведните ще стои.

  Човек бива похвален според разума си,
А опакият в сърце ще бъде поругаван.

  По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
От онзи, който се надига и няма хляб.

Праведният се грижи за живота на добитъка си,
А благостите на нечестивите са немилостиви.

Който обработва земята си ще се насити с хляб,
А който следва суетни неща е без разум.

Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите,
А коренът на праведния дава плод.

В престъплението на устните се намира опасна примка,
А праведният ще се отърве от затруднение.

От плода на устата си човек се насища с добрини;
И според делата на ръцете на човека му се въздава.

Пътят на безумния е прав в неговите очи,
А който е мъдър, той слуша съвети.

Безумният показва явно отегчението си,
А благоразумният скрива оскърблението.

Който диша истина възвестява правдата,
А лъжесвидетелят - измамата.

Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
А езикът на мъдрите докарва здраве.

Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги,
А лъжливият език ще трае за минута.

Измама има в сърцето на ония, които планират зло;
А радост имат тия, които съветват за мир.

Никаква пакост няма да се случи на праведния,
А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

Лъжливите устни са мерзост Господу,
А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

Благоразумният човек покрива знанието си,
А сърцето на безумните изказва глупостта си.

Ръката на трудолюбивите ще властвува,
А ленивите ще бъдат подчинени.

Теготата смирява човешкото сърце,
А благата дума го развеселява.

Праведният води ближния си,
А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

Ленивият не пече лова си;
Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.

В пътя на правдата има живот,
И в пътеката й няма смърт.


Тази глава в нормален вид