Притчи Соломонови - Глава  13

  1 Мъдрият син слуша бащината си поука,
А присмивателят не внимава на изобличение.

  2 От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини,
А душата на коварните ще яде насилство.

  3 Който пази устата си, опазва душата си,
А който отваря широко устните си ще погине.

  4 Душата на ленивия желае и няма,
А душата на трудолюбивите ще се насити.

  5 Праведният мрази лъжата,
А нечестивият постъпва подло и срамно.

  6 Правдата пази ходещия непорочно,
А нечестието съсипва грешния.

  7 Един се преструва на богат, а няма нищо;
Друг се преструва на сиромах, но има много имот.

  8 Богатството на човека служи за откуп на живота му;
А сиромахът не внимава на заплашвания.

  9 Виделото на праведните е весело,
А светилникът на нечестивите ще изгасне.

10 От гордостта произхожда само препиране,
А мъдростта е с ония, които приемат съвети.

11 Богатството придобито чрез измама ще намалее,
А който събира с ръката си ще го умножи.

12 Отлагано ожидане изнемощява сърцето,
А постигнатото желание е дърво на живот.

13 Който презира словото, сам на себе си вреди,
А който почита заповедта има отплата.

14 Поуката на мъдрия е извор на живот.
За да отбягва човек примките на смъртта.

15 Здравият разум дава благодат,
А пътят на коварните е неравен.

16 Всеки благоразумен човек работи със знание,
А безумният разсява глупост,

17 Лошият пратеник изпада в зло,
А верният посланик дава здраве.

18 Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука,
А който внимава на изобличение ще бъде почитан.

19 Изпълнено желание услажда душата,
А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.

20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър,
А другарят на безумните ще пострада зле.

21 Злото преследва грешните,
А на праведните ще се въздаде добро.

22 Добрият оставя наследство на внуците си,
А богатството на грешния се запазва за праведния,

23 Земеделието на сиромасите доставя много храна,
Но някои погиват от липса на разсъдък.

24 Който щади тоягата си, мрази сина си,
А който го обича наказва го на време.

25 Праведният яде до насищане на душата си,
А коремът на нечестивите не ще се задоволи.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава