Притчи Соломонови - Глава  15

  1 Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.

  2 Езикът на мъдрите изказа знание,
А устата на безумните изригват глупост.

  3 Очите Господни са на всяко място
И наблюдават злите и добрите.

  4 Благият език е дърво на живот,
А извратеността в него съкрушава духа.

  5 Безумният презира поуката на баща си,
Но който внимава в изобличението, е благоразумен.

  6 В дома на праведния има голямо изобилие,
А в доходите на нечестивия има загриженост.

  7 Устните на мъдрите разсяват знание,
А сърцето на безумните не прави така.

  8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу,
А молитвата на праведните е приятна Нему.

  9 Пътят на нечестивия е мерзост Господу,
Но Той обича този, който следва правдата.

10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя;
И който мрази изобличение ще умре.

11 Адът и погибелта са открити пред Господа, -
Колко повече сърцата на човешките чада!

12 Присмивателят не обича изобличителя си,
Нито ще отива при мъдрите.

13 Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

14 Сърцето на разумния търси знание,
А устата на безумните се хранят с глупост.

15 За наскърбения всичките дни са зли
А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.

16 По-добро е малкото със страх от Господа,
Нежели много съкровища с безпокойствие.

17 По-добра е гощавката от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.

18 Яростният човек подига препирни,
А който скоро не се гневи усмирява крамоли.

19 Пътят на ленивия е като трънен плет,
А пътят на праведните е като друм.

20 Мъдър син радва баща си,
А безумен човек презира майка си.

21 На безумния глупостта е радост,
А разумен човек ходи по прав път.

22 Дето няма съвещание намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците те се утвърждават.

23 От отговора на устата си човек изпитва радост,
И дума на време казана, колко е добра!

24 За разумния пътят на живота върви нагоре,
За да се отклони от ада долу.

25 Господ съсипва дома на горделивите,
А утвърдява предела на вдовицата.

26 Лошите замисли са мерзост Господу!
А чистите думи Му са угодни.

27 Користолюбивият смущава своя си дом,
А който мрази даровете ще живее.

28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря,
А устата на нечестивите изригват зло.

29 Господ е далеч от нечестивите,
А слуша молитвата на праведните.

30 Светъл поглед весели сърцето,
И добри вести угояват костите.

31 Ухо, което слуша животворното изобличение,
Ще пребивава между мъдрите.

32 Който отхвърля поуката презира своята си душа,
А който слуша изобличението придобива разум.

33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост,
И смирението предшествува славата.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава