Притчи Соломонови - Глава  15

  Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.

  Езикът на мъдрите изказа знание,
А устата на безумните изригват глупост.

  Очите Господни са на всяко място
И наблюдават злите и добрите.

  Благият език е дърво на живот,
А извратеността в него съкрушава духа.

  Безумният презира поуката на баща си,
Но който внимава в изобличението, е благоразумен.

  В дома на праведния има голямо изобилие,
А в доходите на нечестивия има загриженост.

  Устните на мъдрите разсяват знание,
А сърцето на безумните не прави така.

  Жертвата на нечестивите е мерзост Господу,
А молитвата на праведните е приятна Нему.

  Пътят на нечестивия е мерзост Господу,
Но Той обича този, който следва правдата.

Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя;
И който мрази изобличение ще умре.

Адът и погибелта са открити пред Господа, -
Колко повече сърцата на човешките чада!

Присмивателят не обича изобличителя си,
Нито ще отива при мъдрите.

Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

Сърцето на разумния търси знание,
А устата на безумните се хранят с глупост.

За наскърбения всичките дни са зли
А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.

По-добро е малкото със страх от Господа,
Нежели много съкровища с безпокойствие.

По-добра е гощавката от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.

Яростният човек подига препирни,
А който скоро не се гневи усмирява крамоли.

Пътят на ленивия е като трънен плет,
А пътят на праведните е като друм.

Мъдър син радва баща си,
А безумен човек презира майка си.

На безумния глупостта е радост,
А разумен човек ходи по прав път.

Дето няма съвещание намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците те се утвърждават.

От отговора на устата си човек изпитва радост,
И дума на време казана, колко е добра!

За разумния пътят на живота върви нагоре,
За да се отклони от ада долу.

Господ съсипва дома на горделивите,
А утвърдява предела на вдовицата.

Лошите замисли са мерзост Господу!
А чистите думи Му са угодни.

Користолюбивият смущава своя си дом,
А който мрази даровете ще живее.

Сърцето на праведния обмисля що да отговаря,
А устата на нечестивите изригват зло.

Господ е далеч от нечестивите,
А слуша молитвата на праведните.

Светъл поглед весели сърцето,
И добри вести угояват костите.

Ухо, което слуша животворното изобличение,
Ще пребивава между мъдрите.

Който отхвърля поуката презира своята си душа,
А който слуша изобличението придобива разум.

Страхът от Господа е възпитание в мъдрост,
И смирението предшествува славата.


Тази глава в нормален вид