Притчи Соломонови - Глава  2

  1 Сине мой, ако приемеш думите ми,
И запазиш заповедите ми при себе си,

  2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта.
И да предадеш сърцето си към разума,

  3 Ако призовеш благоразумието,
И издигнеш гласа си към разума,

  4 Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като скрити съкровища,

  5 Тогава ще разбереш страха от Господа,
И ще намериш познанието за Бога.

  6 Защото Господ дава мъдрост,
из устата Му излизат знание и разум.

  7 Той запазва истинска мъдрост за праведните,
Щит е за ходещите в незлобие,

  8 За да защищава пътищата на правосъдието,
И да пази пътя на светиите Си.

  9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие,
Правдивост, да! и всеки добър път.

10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
Знание ще услажда душата ти,

11 Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те закриля,

12 За да те избави от пътя на злото.
От човека, който говори опако, -

13 От ония, които остават пътищата на правотата,
За да ходят по пътищата на тъмнината, -

14 На които прави удоволствие да вършат зло,
И се радват на извратеността на злите, -

15 Чиито пътища са криви
И пътеките им опаки, -

16 За да те избави от чужда жена,
От чужда, която ласкае с думите си,

17 (Която е оставила другаря на младостта си,
И е забравила завета на своя Бог,

18 Защото домът й води надолу към смъртта,
И пътеките й към мъртвите1;

19 Никой от ония, които влизат при нея, не се връща,
Нито стига пътищата на живота,) -

20 За да ходиш ти в пътя на добрите,
И да пазиш пътеките на праведните.

21 Защото правдивите ще населят земята,
И непорочните ще останат в нея,

22 А нечестивите ще се отсекат от земята,
И коварните ще се изкоренят от нея.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Сенките.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава