Притчи Соломонови - Глава  2

  Сине мой, ако приемеш думите ми,
И запазиш заповедите ми при себе си,

  Така щото да приклониш ухото си към мъдростта.
И да предадеш сърцето си към разума,

  Ако призовеш благоразумието,
И издигнеш гласа си към разума,

  Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като скрити съкровища,

  Тогава ще разбереш страха от Господа,
И ще намериш познанието за Бога.

  Защото Господ дава мъдрост,
из устата Му излизат знание и разум.

  Той запазва истинска мъдрост за праведните,
Щит е за ходещите в незлобие,

  За да защищава пътищата на правосъдието,
И да пази пътя на светиите Си.

  Тогава ще разбереш правда, правосъдие,
Правдивост, да! и всеки добър път.

Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
Знание ще услажда душата ти,

Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те закриля,

За да те избави от пътя на злото.
От човека, който говори опако, -

От ония, които остават пътищата на правотата,
За да ходят по пътищата на тъмнината, -

На които прави удоволствие да вършат зло,
И се радват на извратеността на злите, -

Чиито пътища са криви
И пътеките им опаки, -

За да те избави от чужда жена,
От чужда, която ласкае с думите си,

(Която е оставила другаря на младостта си,
И е забравила завета на своя Бог,

Защото домът й води надолу към смъртта,
И пътеките й към мъртвите;

Никой от ония, които влизат при нея, не се връща,
Нито стига пътищата на живота,) -

За да ходиш ти в пътя на добрите,
И да пазиш пътеките на праведните.

Защото правдивите ще населят земята,
И непорочните ще останат в нея,

А нечестивите ще се отсекат от земята,
И коварните ще се изкоренят от нея.


Тази глава в нормален вид