Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Притчи Соломонови - Глава  27

Притчи Соломонови - Глава  27

  1 Недей се хвали с утрешния ден,
Защото не знаеш какво ще роди денят.

  2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, -
Чужд, а не твоите устни.

  3 Камъкът е тежък и пясъкът много тегли;
Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

  4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
Но кой може да устои пред завистта?

  5 Явното изобличение е по-добро
От оная любов, която не се проявява.

  6 Удари от приятел са искрени,
А целувки от неприятел - изобилни.

  7 Наситената душа се отвръща и от медена пита,
А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

  8 Както птица, която е напуснала гнездото си,
Така е човек, който е напуснал мястото си.

  9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

12 Благоразумният предвижда злото и се укрива,
А неразумните вървят напред - и страдат.

13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд;
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.

14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас,
Ще се счете, като че го кълне.

15 Непрестанно капане в дъждовен ден
И жена крамолница са еднакви;

16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра
И би хванал дървено масло с десницата си.

17 Желязо остри желязо;
Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

18 Който пази смоковницата ще яде плода й,
И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

19 Както водата отражава лице срещу лице,
Така сърцето - човек срещу човека.

20 Адът и погибелта не се насищат;
Така и човешките очи не се насищат.

21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото.
А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.

22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,
Пак безумието му няма да се отдели от него.

23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си,
И грижи се за добитъка си;

24 Защото богатството не е вечно,
И короната не трае из род в род.

25 Сеното се прибира, зеленината се явява,
И планинските билки се събират.

26 Агнетата ти служат за облекло,
И козлите за1 купуване на нива.

27 Ще има достатъчно козе мляко за храна
На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.

Предишна глава Следваща глава

1 Еврейски: Стойността.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава