Притчи Соломонови - Глава  3

  1 Сине мой, не забравяй поуката ми,
И сърцето ти нека пази заповедите ми,

  2 Защото дългоденствие, години от живот
И мир ще ти притурят те.

  3 Благост и вярност нека не те оставят;
Вържи ги около шията си,
Начертай ги на плочата на сърцето си.

  4 Така ще намериш благоволение и добро име
Пред Бога и човеците.

  5 Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.

  6 Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.

  7 Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;

  8 Това ще бъде здраве за тялото ти
И влага за костите ти.

  9 Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход.

10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.

11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа,
И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,

12 Защото Господ изобличава оня, когото люби,
Както и бащата сина, който му е мил.

13 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,

14 Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро,
И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.

15 Тя е по-скъпа от безценни камъни
И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

16 Дългоденствие е в десницата й,
А в левицата й богатство и слава.

17 Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.

18 Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат
И блажени са ония, които я държат.

19 С мъдрост Господ основа земята,
С разум утвърди небето.

20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
И от облаците капе роса.

21 Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти;
Пази здравомислие и разсъдителност,

22 Така те ще бъдат живот на душата ти
И украшение на шията ти.

23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си,
И ногата ти не ще се спъне.

24 Когато лягаш не ще се страхуваш;
Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

25 Не ще се боиш от внезапен страх,
Нито от бурята, когато нападне нечестивите,

26 Защото Господ ще бъде твое упование,
И ще опази ногата ти да се не хване.

27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи,
Когато ти дава ръка да им го направиш.

28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак,
И ще ти дам утре,
Когато имаш при себе си това, което му се пада.

29 Не измисляй зло против ближния си,
Който с увереност живее при тебе.

30 Не се карай с някого без причина
Като не ти е направил зло.

31 Не завиждай на насилник човек,
И не избирай ни един от пътищата му,

32 Защото Господ се гнуси от опакия,
Но интимно общува с праведните.

33 Проклятия от Господа има в дома на нечестивия;
А Той благославя жилището на праведните.

34 Наистина Той се присмива на присмивачите,
А на смирените дава благодат.

35 Мъдрите ще наследят слава,
А безумните ще отнесат срам.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава