Притчи Соломонови - Глава  3

  Сине мой, не забравяй поуката ми,
И сърцето ти нека пази заповедите ми,

  Защото дългоденствие, години от живот
И мир ще ти притурят те.

  Благост и вярност нека не те оставят;
Вържи ги около шията си,
Начертай ги на плочата на сърцето си.

  Така ще намериш благоволение и добро име
Пред Бога и човеците.

  Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум.

  Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.

  Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;

  Това ще бъде здраве за тялото ти
И влага за костите ти.

  Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход.

Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.

Сине мой, не презирай наказанието от Господа,
И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,

Защото Господ изобличава оня, когото люби,
Както и бащата сина, който му е мил.

Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,

Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро,
И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.

Тя е по-скъпа от безценни камъни
И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

Дългоденствие е в десницата й,
А в левицата й богатство и слава.

Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.

Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат
И блажени са ония, които я държат.

С мъдрост Господ основа земята,
С разум утвърди небето.

Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
И от облаците капе роса.

Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти;
Пази здравомислие и разсъдителност,

Така те ще бъдат живот на душата ти
И украшение на шията ти.

Тогава ще ходиш безопасно по пътя си,
И ногата ти не ще се спъне.

Когато лягаш не ще се страхуваш;
Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

Не ще се боиш от внезапен страх,
Нито от бурята, когато нападне нечестивите,

Защото Господ ще бъде твое упование,
И ще опази ногата ти да се не хване.

Не въздържай доброто от ония, на които се дължи,
Когато ти дава ръка да им го направиш.

Не казвай на ближния си: Иди върни се пак,
И ще ти дам утре,
Когато имаш при себе си това, което му се пада.

Не измисляй зло против ближния си,
Който с увереност живее при тебе.

Не се карай с някого без причина
Като не ти е направил зло.

Не завиждай на насилник човек,
И не избирай ни един от пътищата му,

Защото Господ се гнуси от опакия,
Но интимно общува с праведните.

Проклятия от Господа има в дома на нечестивия;
А Той благославя жилището на праведните.

Наистина Той се присмива на присмивачите,
А на смирените дава благодат.

Мъдрите ще наследят слава,
А безумните ще отнесат срам.


Тази глава в нормален вид