Притчи Соломонови - Глава  4

  1 Послушайте, чада, бащина поука,
И внимавайте да научите разум.

  2 Понеже ви давам добро учение,
Не оставяйте наставлението ми.

  3 Защото и аз бях син на баща си,
Гален и безподобен на майка си,

  4 И той ме наставляваше и ми казваше:
Нека държи сърцето ти думите ми,
Пази заповедите ми и ще живееш,

  5 Придобий мъдрост, придобий разум;
Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.

  6 Не я оставяй и тя ще те пази.
Обичай я - и ще те варди.

  7 Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост,
И при всичко, що си придобил, придобивай разум.

  8 Въздигай я и тя ще те въздигне,
Когато я прегърнеш, ще ти докара слава.

  9 Ще положи на главата ти красив венец.
Ще ти даде славна корона

10 Слушай, сине мой, и приеми думите ми,
И годините на живота ти ще се умножат.

11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта,
Водил съм те по прави пътеки.

12 Когато ходиш стъпките ти не ще бъдат стеснени;
И когато тичаш, няма да се спънеш.

13 Хвани се здраво за поуката, недей я оставя;
Пази я, понеже тя е животът ти.

14 Не влизай в пътеката на нечестивите,
И не ходи по пътя на лошите.

15 Отбягвай от него, не минавай край него.
Отклони се от него и замини.

16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло,
И сън ги не хваща, ако не спънат някого.

17 Понеже ядат хляб на нечестие,
И пият вино на насилство.

18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване,
Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.

19 Пътят на нечестивите е като тъмнина;
Не знаят от що се спъват.

20 Сине мой, внимавай на думите ми,
Приклони ухото си към беседите ми.

21 Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си;

22 Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.

23 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си,
Защото от него са изворите на живота.

24 Отмахни от себе си опърничави уста,
И отдалечи от себе си развратени устни.

25 Очите ти нека гледат право напред,
И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе.

26 Обмисляй внимателно пътеката на нозете си,
И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.

27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво;
Отклони ногата си от зло.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава