Притчи Соломонови - Глава  9

  1 Мъдростта съгради дома си,
Издяла седемте си стълба,

  2 Закла животните си, смеси виното си
И сложи трапезата си,

  3 Изпрати слугите си,
Вика по високите места на града:

  4 Който е прост, нека се отбие тук.
И на безумните казва:

  5 Елате, яжте от хляба ми,
И пийте от виното, което смесих,

  6 Оставете глупостта и живейте,
И ходете по пътя на разума,

  7 Който поправя присмивателя навлича на себе си срам;
И който изобличава нечестивия лепва на себе си петно.

  8 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.

  9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
Учи праведния и ще стане по-учен.

10 Страх от Господа е начало на мъдростта;
И познаването на Светия е разум.

11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти,
И ще ти се притурят години на живот.

12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си;
И ако се присмееш, ти сам ще понасяш.

13 Безумната жена е бъбрица,
Проста и не знае нищо.

14 Седи при вратата на къщата си,
На стол по високите места на града,

15 И кани ония, които минават,
Които вървят право в пътя си, като им казва:

16 Който е прост, нека се отбие тук;
А колкото за безумния, нему казва:

17 Крадените води са сладки,
И хляб, който се яде скришом, е вкусен,

18 Но той не знае, че мъртвите1 са там,
И че гостите й са в дълбочините на ада.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Сенките.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава