Еклисиаст или проповедник - Глава  11

  Хвърли хляба си по водата,
Защото след много дни ще го намериш!

  Дай дял на седмина, и дори на осмина;
Защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.

  Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята;
И ако падне дърво към юг или към север,
На мястото гдето падне дървото, там ще си остане.

  Който се взира във вятъра няма да сее;
И който гледа на облаците няма да жъне.

  Както не знаеш как се движи духът,
Нито как се образуват костите в утробата на непразната,
Така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.

  Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си;
Защото не знаеш кое ще успее, това ли или онова,
Или дали ще са и двете еднакво добри.

  Наистина светлината е сладка,
И приятно е на очите да гледат слънцето;

  Да! ако и да живее човек много години,
Нека се весели през всички тях;
Но нека си спомня и за дните на тъмнината, защото ще бъдат много.
Все що иде е суета.

  Весели се младежо, в младостта си
И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти,
И ходи по пътищата на сърцето си,
И според каквото гледат очите ти!
Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.

Затова отмахни от сърцето си досадата,
И отдалечи от плътта си всичко що докарва неволя;
Защото младостта и юношеството са суета.


Тази глава в нормален вид