Еклисиаст или проповедник - Глава  8

  1 Кой е като мъдрия? И кой знае изяснението на нещата?
Мъдростта на човека осветлява лицето му,
И коравината на лицето му се променява.

  2 Аз те съветвам да пазиш царската заповед,
А най-вече заради клетвата пред Бога.

  3 Не бързай да излезеш от присъствието му;
Не постоянствувай в лоша работа,
Защото върши всичко каквото иска,

  4 Тъй като думата на царя има власт,
И кой ще му рече: Що правиш?

  5 Който пази заповедта няма да види нещо зло;
И сърцето на мъдрия познава, че има и време и съдба за непокорството.

  6 Понеже за всяко нещо има време и съдба;
Защото окаянството на човека е голямо върху него,

  7 Понеже не знае какво има да стане;
Защото кой може да му яви как ще бъде?

  8 Няма човек, който да има власт над духа та да задържи духа,
Нито да има власт над деня на смъртта;
И в тая война няма уволнение,
Нито ще избави нечестието ония, които са предадени на него.

  9 Всичко това видях, като занимах сърцето си
С всяко дело, което става под слънцето,
Че има време, когато човек властвува над човека за негова повреда.

10 При това, видях нечестивите погребани,
Които бяха дохождали и отивали от светото място;
И те бидоха забравени в града гдето бяха така сторили.
И това е суета.

11 Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро,
Затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло.

12 Ако и грешникът да струва зло сто пъти и да дългоденствува,
Пак аз това зная, че ще бъде добре,
На ония, които се боят от Бога, които се боят пред Него;

13 А на нечестивия не ще бъде добре,
Нито ще се продължат дните му, които ще бъдат като сянка,
Защото той не се бои пред Бога.

14 Има една суета, която става на земята:
Че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите,
А пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните.
Рекох, че и това е суета.

15 Затова аз похвалих веселбата,
Защото за човека няма по-добро под слънцето,
Освен да яде и да пие и да се весели,
И това да му остава от труда му,
През всичките дни на живота му, които Бог му е дал под слънцето.

16 Когато предадох сърцето си да позная мъдростта,
И да видя труденето, което ставаше по земята,
Как очите на някои не виждат сън ни денем ни нощем,

17 Тогава видях цялото Божие дело,
Че човек не може да издири делото, което става под слънцето;
Понеже колкото и да се труди човек да го търси,
Пак няма да го намери;
Па дори ако и мъдрият да рече да го познае,
Не ще може да го намери;

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава