Книгата на пророк Исаия - Глава  10

  Горко на тия, които постановяват неправедни постановления,
И на писачите, които пишат извратеност,

  За да лишат сиромасите от правосъдието,
И да отнемат правото на сиромасите от людете Ми,
Така щото вдовиците да им станат корист,
И те да съблекат сирачетата!

  И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани,
И в опустошението, което ще дойде от далеч?
Към кого ще прибягват за помощ?
И где ще оставите славата си?

  Нищо не им остава, освен да се наведат между пленниците,
И да паднат под убитите.
При все това, гневът Му не се отвърна,
Но ръката Му е още простряна.

  Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми,
Тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!

  Ще го изпратя против един нечестив народ,
И ще му дам заръчка против людете, на които се гневя,
За да вземе користи и да улови плячка,
И да ги стъпче като калта по пътищата.

  Обаче не му е намерението да направи така,
Нито мисли така сърцето му;
Но в сърцето му е
Да съсипе и да изтреби не малко народи.

  Защото казва: Всичките Ми князе не са ли царе?

  Халне не е ли както Кархамис?
Емат не е ли както Арфад?
Самария не е ли както Дамаск?

Както ръката ми е стигнала царствата на идолите,
Чиито изваяни идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските,

Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири,
Както направих на Самария и на нейните идоли?

Затова, когато свърши Господ цялото Си дело
Над хълма Сион и над Ерусалим,
Ще накажа, дума Той, плода на надменното сърце на асирийския цар,
И славенето на надигнатите му погледи.

Защото той казва:
Със силата на своята ръка извърших това,
И с мъдростта си, понеже съм разумен;
И преместих границите на народите,
Разграбих съкровищата им,
И като силен свалих седящите на високо;

И ръката ми намери, като гнездо, богатството на племената;
И както събира някой оставени яйца, така аз събрах целия свят.
И никой не поклати крило, не отвори уста, нито цвърти.

Дали ще се похвали секирата против този, който сече с нея?
Ще се големее ли трионът против този, който го движи? -
Като че ли жезълът би поклатил тия, които го дигат.
Или тоягата би подигнала този, който не е дърво!

Затова Господ, Господ на Силите,
Ще прати на тлъстите му мършавост,
И под славата му ще се запали пожар,
Като пожар от огън.

Светлината на Израиля ще бъде за огън,
И Светият Негов за пламък;
И ще изгори и пояде тръните му
И глоговете му в един ден;

Ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле,
И душа и тяло;
И ще бъде както, когато изнемощее болен

А останалите дървета от леса му ще са малко,
До толкоз щото да може дете да ги запише.

И в оня ден останалите от Израиля и избавените от Якововия дом
Няма вече да се облягат на този, който ги порази,
Но ще се облягат с истина на Господа, Светия Израилев.

Останалото, останалото от Якова,
Ще се обърне към могъщия Бог,

Защото, ако и да са людете ти
Израилю, като морския пясък,
Само остатък от тях ще се върне;
Взето е решение за погубление, препълнено с Божията правда.

Защото Господ Бог на Силите ще извърши,
Според решението, погубление всред цялата страна.

Затова така казва Господ Бог на Силите:
Люде Мои, които живеете в Сион,
Да се не боите от асириеца,
Ако и да ви удари с жезъл,
И дигне тоягата си против вас
Според както я издигна Египет;

Защото още твърде малко, и негодуването Ми ще престане,
И гневът ще се обърне за тяхна погибел;

И Господ на Силите ще подбуди против него бич,
Както в порязването на Мадиама при канарата Орив;
И жезълът му ще се издигне над морето,
И ще го възвиси според както го възвиси над Египет.

И в оня ден товарът му ще се мести от плещите ти.
И хомотът му от врата ти,
И хомотът ще се строши поради помазанието ти.

Той дойде в Гаят, мина през Мигрон,
В Михмас разтваря вещите си,

Минаха през прохода, нощуваха в Гава;
Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва.

Извикай с висок глас, Галимова дъщерьо!
Слушай, Лаисе! и ти, бедни Анатоте!

Мадмина е бежанец;
Жителите на Гевим се събират на бяг.

И като предстои само днес в Ноб.
Ще помаха с ръката си към хълма на сионовата дъщеря,
Към хълма на Ерусалим.

Ето, Господ Иеова на Силите
Ще изкастри хубавите клончета със страшна сила;
Високо израсналите ще се отсекат,
И издигнатите ще се снишат.

Ще изсече с желязо горските гъсталаци;
И Ливан ще падне чрез Могъщия.


Тази глава в нормален вид