Книгата на пророк Исаия - Глава  12

  В оня ден ти ще речеш:
Господи, ще Те славословя,
Защото, ако и да си се разгневил на мене,
Гневът Ти се отвърна, и Ти си ме утешил.

  Ето, Бог ми е спасение;
Ще уповавам, и не ще се боя;
Защото Господ Иеова е моя сила и песен,
И Той стана мое спасение.

  Затова с веселие ще начерпете вода
От изворите на спасението.

  И в оня ден ще речете: Славословете Господа,
Възгласете името Му, изявете между племената делата Му,
Напомнете, че е възвишено Неговото име.

  Пейте Господу, защото извърши велики дела;
Нека бъде познато това по цялата земя.

  Извикай и възклицавай, сионска жителко,
Защото Светият Израилев е велик всред тебе.


Тази глава в нормален вид