Книгата на пророк Исаия - Глава  18

  1 О земьо, бръмчаща с крила,
Която си оттатък етиопските реки.

  2 Която изпращаш посланици през море,
И с рогозени кораби по водите, като казваш:
Идете, вие бързи пратеници, към народ висок и гладък,
Към люде страшни от началото си и нататък,
Народ, който отмерва и потъпква,
Чиято земя обират реките!

  3 Всички вие жители на света, и вие обитатели на земята,
Гледайте, когато се издигне знаме на планините,
И слушайте, когато засвири тръбата;

  4 Защото така ми рече Господ:
Ще съм безмълвен, и в обиталището Си ще гледам,
Като светло греене по пладне,
Като росен облак в жетвена жега.

  5 Защото преди беритбата, когато пъпката стане съвършена,
И от цвета незрялото грозде, узрее,
Той ще изреже клончетата с косери,
И като отсече клоновете ще ги махне,

  6 Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици
И за земните зверове;
И тия хищни птици ще летуват върху тях,
И всичките земни зверове ще презимуват върху тях.

  7 В онова време, на мястото, гдето е името на Господа на Силите, на сионския хълм,
Ще се донесе подарък на Господа на Силите
От люде високи и гладки,
И от люде страшни от началото си и нататък,
От народ, който отмерва и потъпква,
Чиято земя обират реките.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава