Книгата на пророк Исаия - Глава  19

  Наложеното за Египет пророчество: -
Ето, Господ язди на лек облак
И ще дойде в Египет;
Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му,
И сърцето на Египет ще се разтопи всред самия него.

  И Аз ще подигна египтяни против египтяни;
Всеки ще се бие против брата си
И всеки против ближния си, -
Град против град, царство против царство.

  И духът на Египет ще изчезне вътре в него;
И ще осуетя намеренията му;
И ще се допитат до идолите и чародеите
До запитвачите на зли духове и врачовете

  И ще затворя египтяните в ръката на жесток господар
И свиреп цар ще ги владее,
Казва Господ Иеова на Силите.

  И водите ще изчезнат из морето,
Нил† ще пресекне и ще пресъхне;

  Реките ще смърдят,
И египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат,
И рогозът и тръстиката ще повехнат,

  Ливадите при Нил, по бреговете на Нил,
И всичко посято при Нил,
Ще изсъхне, ще се разпилее, и ще се изгуби.

  Рибарите тоже ще охкат,
Всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят.
И ония, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.

  Също и ония, които работят тънък лен,
И които тъкат висон, ще се посрамят.

И всичките негови стълбове ще се строшат,
И всички надничари ще се оскърбят духом.

Първенците на Танис са крайно безумни;
Съветът на мъдрите Фараонови съветници стана животински;
Как, прочее, казвате всеки на Фараона:
Аз съм син на мъдри, син на древни царе?

Тогава, где са твоите мъдреци?
Нека ти открият сега, и нека дадат да се разбира
Какво е решил Господ на Силите за Египет!

Първенците на Танис избезумяха,
Първенците на Мемфис се заблудиха,
И ония, които са подпорка на племената му, измамиха Египет.

Господ смеси всред него дух на извращение;
И те заблудиха Египет във всичките му дела,
Както пиян полита в бълването си,

И не ще има дело, което главата или опашката,
Палмовият клон, или тръстиката, да може да извърши.

В оня ден Египет ще бъде като жени,
И ще трепери и ще се бои
От замахването на ръката на Господа на Силите,
С която Той замаха върху него.

И Юдовата земя ще стане ужас за Египет;
Всеки, който си припомнюва за нея, ще се ужасява
Поради решението на Господа на Силите,
Което взе против него.

В оня ден ще има пет града в египетската земя,
Които ще говорят ханаански език
И ще се кълнат в Господа на Силите;
Единият ще се нарича град Херес

В оня ден ще има олтар на Господа
Всред Египетската земя,
И стълб на Господа при границата й.

И той ще бъде за знамение и свидетелство
На Господа на силите в Египетската земя;
Защото ще извикат към Господа
Поради притеснителите,
И Той ще им изпрати спасител и поборник,
Който ще ги избави.

И Господ ще стане познат на Египет;
И египтяните ще познаят Господа в оня ден;
Да! ще се покланят принасящи жертва и принос,
И ще направят обрек Господу, който ще изпълнят.

И Господ ще удари Египет,
А като удари ще изцели;
Защото те ще се обърнат към Господа,
И Той ще бъде молен от тях и ще ги изцели.

В оня ден ще има друм
От Египет за Асирия;
И асирийците ще дойдат в Египет,
И египтяните в Асирия,
И египтяните с асирийците ще служат Господу.

В оня ден Израил ще бъде
С Египет и с Асирия;
Трето благословение всред земята;

Защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече:
Благословен да бъде Египет, Мои люде,
И Асирия, делото на ръцете Ми,
И Израил наследството Ми.


Тази глава в нормален вид