Книгата на пророк Исаия - Глава  2

  1 Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

  2 В послешните дни
Хълмът на дома Господен
Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове,
И ще се издигне над бърдата;
И всичките народи ще се стекат на него.

  3 И много племена ще отидат и ще рекат:
Дойдете, да възлезем на хълма Господен,
В дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си,
И ние ще ходим в пътеките Му,
Защото от Сион ще излезе поуката,
И словото Господно от Ерусалим.

  4 Бог ще съди между народите,
И ще решава между много племена;
И те ще изковат ножовете си на палешници,
И копията си на сърпове;
Народ против народ няма да дигне нож,
Нито ще се учат вече на война.

  5 Доме Яковов, дойдете,
И нека ходим в Господната светлина.

  6 Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом,
Защото те се напълниха с обичаи от изток,
И станаха предвещатели като филистимците,
И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

  7 И земята им се напълни със сребро и злато,
Та няма край на съкровищата им;
Напълни им се земята и с коне,
Та няма край на колесниците им;

  8 И напълни се земята им с идоли;
Поклониха се на делата на своите си ръце,
И онова, което самите им пръсти направиха;

  9 И наведе се долният човек,
И сниши се големец;
Затова недей им прощава.

10 Влез в скалата и скрий се в пръстта
Поради страха от Господа,
И поради славата на Неговото величие.

11 Гордите погледи на човеците ще се унижат,
И високоумието на човеците ще се наведе;
А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите |ще бъде
Против всеки горделив и надменен човек,
|И против всичко, което се надига, (и ще се унижи),

13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати,
И против всичките васански дъбове,

14 Против всичките високи планини,
И против всичките възвишени бърда,

15 Против всяка висока кула,
И против всяка укрепена стена,

16 Против всичките тарсийски кораби,
И против всичко що е приятно да се гледа.

17 Гордото носене на човека ще се наведе,
И надменността ще се унижи;
А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18 И идолите съвсем ще изчезнат,

19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите
И в дупките на земята,
Поради страха от Господа, и поради славата на величието Му,
Когато стане да разтърси земята.

20 В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите
Сребърните идоли и златните идоли,
Които си е направил за да им се кланя,

21 За да влезе в канаристите подземия
И в пукнатините на скалите,
Поради страха от Господа и поради славата на величието Му,
Когато стане да разтърси земята.

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх;
Защото за какво може да се разчита на него?

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава