Книгата на пророк Исаия - Глава  21

  1 Наложеното за пустинята на морето1пророчество:
Както южните вихрушки, които стремително летят,
Така иде разрушение от пустинята, от страшната земя.

  2 Тежко видение ми се откри:
Коварният коварствува, и грабителят граби.
Възлез, Еламе; обсади, Мидийо;
Спрях всичките й въздишания.

  3 Затова хълбоците ми са пълни с болеж;
Болки ме обзеха както болките на жена, когато ражда;
Сгърбен съм та не мога да чуя,
Смутен съм та не мога да видя.

  4 Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси;
Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.

  5 Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият!
Станете, военачалници! излъсквайте щитове!

  6 Защото Господ ми рече така:
Иди постави страж,
Та нека възвестява каквото види.

  7 И видя полк конници по двама,
Полк осли, и полк камили;
Тогава вникна добре с голямо внимание.

  8 После, извика като лъв:
Господи, аз стоя непрекъснато в стражарницата през деня,
И оставам в стражата си целите нощи. -

  9 Но, ето! иде тук полк мъже, конници по двама!
И той проговаряйки рече: Падна, падна Вавилон,
И всичките изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!

10 Врахо мой, и ти произведение2 на гумното ми,
Явих ви онова, което чух от Господа на Силите, Израилевия Бог.

11 Наложеното за Едом3пророчество:
Към мене вика един от Сиир:
Стражо, колко е часът на нощта?
Стражо, колко е часът на нощта?

12 Стражът рече: Утрото иде, още и нощта;
Ако искате да питате, питайте; дойдете пак, дойдете.

13 Наложеното за Арабия пророчество:
Привечер ще слезете в гората да пренощувате.
О дедански кервани.

14 Жителите на теманската земя
Донесоха вода за жадния,
Посрещнаха бежанците с хляба си.

15 Защото побягнаха от сабите,
От оголената сабя, от запънатия лък,
И от лютостта на войната.

16 Защото Господ ми рече така:
Вътре в една година, каквито са годините на наемник,
Ще изчезне всичката слава на Кидар;

17 И останалото число на стрелците,
Силните мъже на кидарците, ще бъде малко;
Защото Господ Израилевият Бог е изговорил това.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., голямата река, Ефрат.

2 Еврейски: Сине.

3 Еврейски: Дума, т.е. мълчание.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава