Книгата на пророк Исаия - Глава  22

  Наложеното за долината на видението пророчество:
Що ти е сега
Ти си се качил цял на къщните покриви,

  О ти, пълен с викове,
Шумни граде, весели граде?
Убитите ти не се убиха с нож,
Нито умряха в бой.

  Всичките ти първенци побягнаха заедно,
Вързани бидоха от стрелците;
Всички твои, които се намериха,
Надалеч побягнали, бидоха вързани заедно.

  Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача горко;
Не се трудете да ме утешавате
За опустошението на дъщерята на людете ми.

  Защото в долината на видението
Е ден на поражение и тъпчене
И недоумение от Господа Бога на Силите, -
Ден на събаряне стените, и на викане към планините.

  И Елам взе тула,
С полкове войници и конници,
И Кир откри щита.

  И когато отбраните ти долини се напълниха с колесници,
И конниците се опълчиха при портата,

  И той дигна покривалото на Юда,
То в оня ден ти обърна погледа си към оръжията в къщата лес.

  И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много,
Събрахте водите на долния водоем,

Та, като изброихте къщите на Ерусалим
И развалихте къщите, за да укрепите стената,

Направихте и между двете стени нов водоем
За водата на стария водоем;
Но не погледнахте към Онзи, Който стори това,
Нито дадохте внимание на Този Който го бе приготвил отдавна.

В оня ден Господ Иеова на Силите
Ви призова на плач и на жалеене,
На обръсване главата и на опасване с вретище;

Но, ето радост и веселие,
Колене говеда и колене овце,
Ядене месо и пиене вино!
И казват: Да ядем и да пием,
Защото утре ще умрем.

Тогава от Господа на Силите откри се в ушите му туй:
Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас докле умрете,
Казва Господ Иеова на Силите.

Така казва Господ Иеова на Силите:
Иди, влез при тоя настойник,
При домоуправителя Шевна и речи:

Що правиш тук? и кого имаш тук свой?
Та изсичаш тук гроб за себе си, -
Правиш си гроб на високо,
Изсичаш си в камъка обиталище!

Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли,
Да, като те улови здраво,

Ще те навие и ще те метне като топка
В широка земя;
Там ще умреш, и там наместо славните ти колесници,
Ще има срама на дома на господаря ти.

Ще те оттласна от чина ти,
И от положението ти ще те свалят.

В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син,

И като го облека с твоето облекло
И го стегна с твоя пояс
Ще предам властта ти в неговата ръка,
И той ще бъде един баща на ерусалимските жители
И на Юдовия дом.

И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом;
Той ще отваря, и никой няма да затваря,
И ще затваря и никой няма да отваря;

И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място;
И той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

И на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, -
Чадата и внуците,
Всичките малки съдове,
От съдове като чаши
До всичките съдове като мехове.

В оня ден, казва Господ на Силите,
Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва,
И ще се счупи, и ще падне,
И товарът, който висеше на него, ще се срине;
Защото Господ е изговорил това.


Тази глава в нормален вид