Книгата на пророк Исаия - Глава  23

  1 Наложено за Тир пророчество:
Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото той се разруши,
Та няма за вас къща или вход.
(От Китимската земя им се извести това).

  2 Млъкнете, вие жители на крайморието,
Да! ти, когото сидонските търговци,
Минаващи през морето, са обогатили

  3 Доходът му, идещ през големи води,
Бе житото на Нил, жетвата на реката
Тъй щото той беше тържище на народите.

  4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори;
Морската крепост рече:
Не съм в болки, нито раждам,
Нито момци отхранвам, нито девици отгледвам.

  5 Когато се чуе това в Египет,
Ще се мъчат много поради известието за Тир

  6 Заминете в Тарсис;
Възридайте, жители на крайморието.

  7 Това ли е вашият весел град,
Чиято древност е от стари времена?
Нозете му ще го занесат далеч да странствува.

  8 Кой намисли това против Тир,
Който раздаваше корони,
Чиито търговци бяха князе,
Чиито покупатели бяха знаменитите на света?

  9 Господ на Силите намисли това,
За да посрами всяко гордеене със слава
И да унижи всичките знаменити на света.

10 Залей земята си като Нил, тарсийска дъщерьо;
Няма вече ограничение за тебе.

11 Господ простря ръката Си над морето,
Потресе царствата;
Господ даде заповед на Ханаан
Да се съборят крепостите му.

12 Рече още: Не ще се радваш вече,
О угнетена девице, сидонова дъщерьо;
Стани та замини в Китим;
Нито там ще имаш почивка,

13 Ето земята на халдеите;
Тия люде не съществуват вече;
Асириецът определи земята им за пустинни зверове;
Издигнаха кулите си, събориха палатите му,
И той го обърна на развалини.

14 Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото запустя крепостта ви.

15 В оня ден
Тир ще бъде забравен седемдесет години,
Колкото са годините1 на един цар;
А след седемдесетте години
Ще бъде на Тир както в песента на блудницата се казва:

16 Вземи арфа, обходи града,
Забравена блуднице;
Свири сладко, пей много песни,
За да те помнят.

17 И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
И тя ще се наема пак,
И ще блудствува с всичките царства на света по лицето на земята.

18 Но търговията и наемът й ще се посветят на Господа,
Няма да се вложат в съкровище нито в склад;
Защото търговията й ще бъде за живеещите пред Господа,
За да ядат до ситост и да имат трайно облекло.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Дните.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава