Книгата на пророк Исаия - Глава  32

  1 Ето, един цар ще царува с правда,
И началници ще управляват с правосъдие;

  2 И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър
И като прибежище от буря,
Като водни потоци на сухо място,
Като сянка от голяма канара в изтощена земя.

  3 Очите на виждащите не ще бъдат помрачени,
И ушите на слушащите ще бъдат внимателни.

  4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост,
И езикът на гъгнивите ще говори бърже и ясно.

  5 Подлият не ще се нарича вече великодушен,
Нито ще се казва сребролюбецът щедър;

  6 Защото подлият ще говори подло,
И сърцето му ще работи беззаконие,
Тъй щото да върши нечестие и говори заблуда против Господа,
За да изтощи душата на гладния,
И да направи питието на жадния да чезне.

  7 А на коварния средствата са зли;
Той измислюва лукави кроежи
За да погуби сиромаха с лъжливи думи
Даже като немотния говори право.

  8 Но великодушният измислюва великодушни неща,
И за великодушни неща ще стои.

  9 Станете, вие охолни жени, и слушайте гласа ми;
Чуйте думата ми, вие безгрижни дъщери;

10 За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни;
Защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане.

11 Треперете, вие охолни; смутете се, вие безгрижни;
Съблечете се и оголете се, и опашете кръста си с вретище.

12 Те ще се бият в гърди за приятни полета,
За плодородните лозя.

13 Тръни и глогове ще растат в земята на людете Ми,
Още и върху всичките къщи, гдето се веселят във веселещия се град;

14 Защото палата ще бъде изоставен,
Шумният град ще бъде напуснат,
Крепостта и кулата ще станат до века пещери,
Наслаждение на диви осли, пасбище на стада,

15 Докато Духът се излее на нас от свише,
И пустинята стане плодородно поле,
И плодородното поле се счете като лес.

16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята,
И правда ще обитава в плодородното поле.

17 Правдата ще издействува мир;
И сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.

18 И Моите люде ще обитават в мирно заселище,
В утвърдени жилища, и в тихи успокоителни места.

19 Но ще пада градушка върху падащия лес1;
И градът съвсем ще се сниши.

20 Блажени вие, които сеете при всяка вода,
Които изпращат навред нозете на вола и на осела!


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Асирийците.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава