Книгата на пророк Исаия - Глава  32

  Ето, един цар ще царува с правда,
И началници ще управляват с правосъдие;

  И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър
И като прибежище от буря,
Като водни потоци на сухо място,
Като сянка от голяма канара в изтощена земя.

  Очите на виждащите не ще бъдат помрачени,
И ушите на слушащите ще бъдат внимателни.

  Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост,
И езикът на гъгнивите ще говори бърже и ясно.

  Подлият не ще се нарича вече великодушен,
Нито ще се казва сребролюбецът щедър;

  Защото подлият ще говори подло,
И сърцето му ще работи беззаконие,
Тъй щото да върши нечестие и говори заблуда против Господа,
За да изтощи душата на гладния,
И да направи питието на жадния да чезне.

  А на коварния средствата са зли;
Той измислюва лукави кроежи
За да погуби сиромаха с лъжливи думи
Даже като немотния говори право.

  Но великодушният измислюва великодушни неща,
И за великодушни неща ще стои.

  Станете, вие охолни жени, и слушайте гласа ми;
Чуйте думата ми, вие безгрижни дъщери;

За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни;
Защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане.

Треперете, вие охолни; смутете се, вие безгрижни;
Съблечете се и оголете се, и опашете кръста си с вретище.

Те ще се бият в гърди за приятни полета,
За плодородните лозя.

Тръни и глогове ще растат в земята на людете Ми,
Още и върху всичките къщи, гдето се веселят във веселещия се град;

Защото палата ще бъде изоставен,
Шумният град ще бъде напуснат,
Крепостта и кулата ще станат до века пещери,
Наслаждение на диви осли, пасбище на стада,

Докато Духът се излее на нас от свише,
И пустинята стане плодородно поле,
И плодородното поле се счете като лес.

Тогава правосъдие ще се засели в пустинята,
И правда ще обитава в плодородното поле.

Правдата ще издействува мир;
И сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.

И Моите люде ще обитават в мирно заселище,
В утвърдени жилища, и в тихи успокоителни места.

Но ще пада градушка върху падащия лес;
И градът съвсем ще се сниши.

Блажени вие, които сеете при всяка вода,
Които изпращат навред нозете на вола и на осела!


Тази глава в нормален вид