Книгата на пророк Исаия - Глава  44

  Но сега слушай, служителю Мой, Якове,
И Израилю, когото Аз избрах:

  Така казва Господ, Който те е направил,
И те е създал в утробата, и ще ти помага:
Не бой се, служителю Мой Якове,
И ти, Есуруне, когото Аз избрах,

  Защото ще изливам вода на жадната земя,
И реки на сухата почва;
Ще изливам Духа Си на потомството ти,
И благословението Си на рожбите ти;

  И те ще поникнат между тревата
Като върби край течащи води.

  Един ще казва: Аз съм Господен;
Друг ще се нарича с Якововото име;
А друг ще подписва с ръката си, че ще служи Господу,
И ще произнася с почит Израилевото име.

  Така казва Господ, Царят на Израиля,
Неговият изкупител, Господ на Силите:
Аз съм първият, Аз и последният,
И освен Мене няма Бог.

  Откак съм настанил древните люде
Кой може да прогласи както Аз?
Нека възвести това и Ми го изложи;
Нека им известят идните и бъдещите неща.

  Не бойте се нито се страхувайте;
Не възвестих ли ти Аз от древността, и ти показах това?
И вие сте Ми свидетели, -
Има ли бог освен Мене?
Наистина няма канара: Аз не познавам такъв.

  Всички, които образуват изваяни идоли, са за посрамление;
И многожелателните им неща са безполезни;
И те сами им са свидетели; не виждат нито разбират,
За да се засрамят.

Кой е оня, който прави един бог,
Или излива изваян идол, съвсем безполезен?

Ето, всичките му привърженици ще се засрамят;
А художниците, които и те са от човеци,
Нека се съберат всички, нека застанат;
Ще се убоят, ще се засрамят всички.

Ковачът кове брадва.
Работи я във въглищата, и я образува с чукове,
Работещ със силната си мишца,
Дори огладнява и изнемощява;
Вода ако не пие ослабва.

Дърводелецът простира връв, начертава идола с тебешир,
Изработва го с длета, начертава го с пергел,
И образува го по човешки образ, според човешка красота,
За да стои в къщи.

Отсичайки си кедри.
И вземайки пърнар и дъб,
Той си бе избрал между горските дървета едно,
Та бе насадил бор; и дъждът го е правил да расте.

Тогава, като е станал на човека за горене,
Той взема от него и се топли,
Още го гори и пече хляб;
И същото прави бог та му се кланя,
Прави го изваян идол та коленичи пред него!

Една част от него той изгаря в огън,
С друга част готви месо да яде,
Изпича печиво и се насища.
Грее се и казва: Ох! стоплих се! видях огъня!

И останалото от него прави бог, изваяния си идол.
Коленичи пред него и му се кланя,
И му се моли казвайки:
Избави ме, защото ти си мой бог!

Те не знаят нито разсъждават;
Защото са замазани очите им, за да не гледат,
И сърцата им-за да не разбират:

И никой не взема на сърцето си,
Нито има знание или разум та да рече:
Част от него изгорих на огън,
Още и хляб изпекох на въглищата му
Опекох и месо та ядох:
И да направя ли останалото от него гнусота?
Да се поклоня ли на нещо станало от дърво?

Той се храни с пепел; измаменото му сърце го заблуди,
Та не може да отърве душата си нито да рече:
Това нещо в десницата ми не е ли лъжа?

Помни това, Якове,
И Израилю, защото си Ми служител;
Аз те създадох; Мой служител си;
Израилю, няма да бъдеш забравен от Мене,

Изличих като гъста мъгла престъпленията ти,
И като облак греховете ти;
Върни се при мене, защото Аз те изкупих.

Възпей радостно, небе, защото Господ извърши това;
Възкликнете, по-долни земни части;
Запейте весело, планини,
Горо и всички дървета в нея,
Защото Господ изкупи Якова,
И се прослави в Израиля.

Така казва Господ изкупителят ти,
Който те е образувал в утробата:
Аз съм Господ, Който извърших всичко;
Който сам разпрострях небето,
И сам разстлах земята;

Който осуетявам знаменията на лъжците,
И правя да избезумеят чародеите;
Който превръщам мъдрите,
И обръщам знанието им в глупост;

Който потвърждавам думата на Своя служител,
И изпълнявам изявеното от Моите пратеници;
Който казвам за Ерусалим: Ще се насели,
И за градовете на Юда: Ще се съградят,
И Аз ще възстановя разрушеното в него;

Който казвам на бездната: Изсъхни,
И Аз ще пресуша реките ти;

Който казвам за Кира: Той е Моят овчар,
Който ще изпълни всичко, което Ми е угодно,
Даже, когато кажа на Ерусалим: Ще се съгради,
И на храма: Ще се положат основите ти.


Тази глава в нормален вид