Книгата на пророк Исаия - Глава  45

  Така казва Господ на помазаника Си,
На Кира, когото Аз държа за дясната ръка,
За да покоря народи пред него,
И да разпаша кръста на царе,
За да отворя вратите пред него.
Та да не затворят портите:

  Аз ще ходя пред тебе
И ще изравня неравните места;
Ще разбия медните врати,
И ще строша железните лостове;

  Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина,
И богатства скрити в скривалища,
За да познаеш, че Аз съм Господ,
Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.

  Заради Якова служителят Ми
И Израиля избрания Ми
Призовах те по името ти,
Дадох ти почтено име, ако и да Ме не познаваш,

  Аз съм Господ, и няма друг;
Няма бог освен Мене;
Аз те описах, ако и да Ме не познаваш,

  За да познаят от изгрева на слънцето и от запад,
Че освен Мене няма никой,
Че Аз съм Господ, и няма друг.

  Аз създавам светлината и творя тъмнината;
Правя мир, творя и зло!
Аз Господ съм, Който правя всичко това.

  Роси, небе, от горе,
И нека излеят облаците правда;
Нека се отвори земята, за да се роди спасение,
И за да изникне същевременно правда;
Аз Господ създадох това.

  Горко на онзи, който се препира със Създателя си!
Черепка от земните черепки!
Ще рече ли калта на този, който й дава образ: Що правиш?
Или изделието ти да рече за тебе: Няма ръце?

Горко на онзи, който казва на баща си: Какво раждаш?
Или на жена му: Какво добиваш?

Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият Създател:
Допитвай се до Мене за бъдещето;
За синовете Ми и за делото на ръцете Ми заповядайте Ми.

Аз създадох земята, и сътворих човека на нея;
Аз, да! Моите ръце разпростряха небето,
Аз дадох заповеди на цялото му множество.

Аз издигнах него с правда,
И ще оправям всичките му пътища;
Той ще съгради града Ми и ще пусне пленниците Ми,
Без откуп или подаръци, казва Господ на Силите.

Така казва Господ:
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия.
И на високите мъже савците,
Ще минат към тебе и твои ще бъдат;
Ще те дирят; в окови ще заминат;
И като ти се поклонят ще ти се помолят, казвайки:
Само между тебе е Бог, и няма друг,
Друг бог няма.

Наистина Ти си Бог, Който се криеш,
Боже Израилев, Спасителю

Те всички ще се посрамят и смутят;
Те всички ще си отидат засрамени, които работят идоли.

А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение;
Вие няма да се посрамите нито да се смутите до вечни времена.

Защото така казва Господ, Който сътвори небето,
(Твоя Бог, Който създаде земята, направи я, и я утвърди,
Който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява):
Аз съм Господ, и няма друг.

Не съм говорил в тайно, от място в тъмна земя;
Не съм рекъл на Якововото потомство: Търсете Ме напразно.
Аз Господ говоря правда, възвестявам правота.

Съберете се та дойдете,
Приближете се, всички вие избягнали от народите;
Нямат разум ония, които издигат дървените си идоли,
И се молят на бог, който не може да спаси.

Изявете и приведете ги;
Да! нека се съветват заедно;
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от отдавнашното време?
Не Аз ли Господ? и освен Мене няма друг бог,
Освен Мене няма бог праведен и спасител.

Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища;
Защото Аз съм Бог, и няма друг.

В Себе си Се заклех,
(Праведна дума излезе из устата Ми, и няма да се повърне),
Че пред Мене ще се преклони всяко коляно,
Всеки език ще се закълне в Мене.

Само в Господа, ще рече някой за Мене,
Има правда и сила;
При Него ще дойдат човеците,
А всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят.

Чрез Господа ще се оправдае
И с Него ще се хвали цялото Израилево потомство.


Тази глава в нормален вид