Книгата на пророк Исаия - Глава  46

  Прегъна се Вил, наведе се Нево;
Идолите им са натоварени на животни и на добитък;
Товарът, който вие носехте в шествията си стана тежък на умореното животно.

  Наведоха се, всички паднаха;
Те не можаха да отърват товара,
Но сами отидоха в плен.

  Слушайте Ме, доме Яковов,
И всички останали от Израилевия дом,
Който съм носил още от утробата,
И съм държал още от рождението.

  Даже до старостта ви Аз съм същият,
И докато побелеете Аз ще ви нося
Аз ви направих, и Аз ще ви държа,
Да! Аз ще ви нося и избавя.

  На кого ще Ме оприличите, и с кого ще Ме сравните и съпоставите,
Та да бъдем подобни?

  Ония, които изсипват злато из мешеца,
И претеглят сребро с везни,
Те наемат златар, та го направя бог,
Пред който падат и се покланят;

  Дигат го на рамо и го носят
Та го поставят на мястото му;
И той стои там, и от мястото си няма да мръдне;
Още и вика човек към него, но не може да отговори,
Нито да го избави от бедата му.

  Помнете това, и покажете се мъже;
Докарайте ги на ума си, вие престъпници.

  Помнете предишните неща от древността;
Защото Аз съм Бог, и няма друг;
Аз съм Бог, и няма подобен на Мене,

Който от началото изявявам края,
И от древните времена нестаналите още неща,
И казвам: Намерението Ми ще устои,
И ще извърша всичко що Ми е угодно;

Който зове хищна птица от изток,
От далечна земя мъжа по намерението Си;
Да! рекох, и ще направя да стане;
Намислих, и ще го извърша.

Слушайте Ме, вие коравосърдечни,
Които сте далеч от правдата:

Приближих правдата Си тя не ще бъде далеч,
И спасението Ми няма да закъснее
И ще дам спасение в Сион,
Славата Си на Израиля.


Тази глава в нормален вид