Книгата на пророк Исаия - Глава  47

  1 Сниши се та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска;
Седни на земята, а не на престол, дъщерьо халдейска;
Защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена.

  2 Хвани ръчната мелница та мели брашно!
Махни булото си, дигни полите си,
Открий пищялите си, мини реките.

  3 Голотата ти ще се открие,
Да! срамотата ти ще се яви;
Аз ще си възмъздя,
И не ще се примиря с никого.

  4 Името на нашия Изкупител е Господ на Силите.
Светият Израилев.

  5 Седи та мълчи, и влез в тъмнината, халдейска дъщерьо,
Защото няма вече да те наричат господарка на царствата.

  6 Разгневих се на людете Си,
Оскверних наследството Си,
И предадох ги в ръката ти;
Но ти не им показа милост,
Ти си сложила твърде тежкия си хомот върху стареца;

  7 И рекла си: До века ще бъда господарка;
Та не си взела това присърце,
Нито си помнила сетнината му.

  8 Сега, прочее, чуй това, ти сластолюбко,
Която седиш безгрижна, която казваш в сърцето си:
Аз съм, и освен мене няма друга;
Няма да стоя вдовица,
Нито ще зная що е да се обезчадя, -

  9 И двете тия неща ще дойдат върху тебе
Внезапно, в един ден,
Обезчадване и вдовство;
В пълна мяра ще те постигнат
Въпреки многото ти чародейства
И голямото изобилие на обаянията ти.

10 Понеже си била дързостна в нечестието си,
И си рекла: Никой не ме вижда, -
Понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили,
И си рекла в сърцето си:
Аз съм, и освен мене няма друга, -

11 Затова ще дойде върху тебе зло,
Без да знаеш от где се явява;
И беда ще те нападне,
Без да можеш да я умилостивиш;
Ще дойде внезапно върху тебе и опустошение, без да ти е било известно.

12 Приближи сега с обаянията си
И с многото си чародейства,
В които си се трудила от младостта си;
Може би ще се ползуваш!
може би ще уплашиш неприятеля!

13 Уморила си се в многото си съвещания.
Нека приближат сега астролозите, звездобройците,
И предвещателите по новолунията,
И нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе!

14 Ето, те ще бъдат като плява;
Огън ще ги изгори;
Не ще могат да се избавят от силата на пламъка,
Понеже той не ще бъде въглен да се огрее |някой,
Или| огън, пред който да седне.

15 Такива ще ти станат нещата, в които си се трудила;
Ония, които са търгували с тебе от младостта ти,
Ще се разбягат всеки по своя си път;
Не ще има кой да те избави.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава