Книгата на пророк Исаия - Глава  48

  1 Чуйте това, доме Яковов,
Които сте се нарекли с Израилевото име,
Които излязохте из Юдовия източник.
Които се кълнете в името Господно
И си спомняте за Бога Израилев,
Но не с истина, нито с правда;

  2 (Защото наименуват се от светия град,
И се облягат на Израилевия Бог,
Чието име е Иеова на Силите):

  3 От древността обявих предишните дела;
Да! излязоха из устата Ми, и Аз ги прогласих;
Внезапно ги извърших, и те се сбъднаха.

  4 Понеже познавах, че си упорит,
Че вратът ти е желязна жила, и челото ти медно,

  5 Затова от древността ти обявих тия неща,
Преди да станат прогласих ти ги,
Да не би да речеш: Идолът ми ги извърши, да! изваяното ми,
И излеяното ми ги заповяда.

  6 Това ти си чул; виж всичко това;
И вие, не ще ли го вие прогласите?
От сега ти изявявам нови неща,
Дори скрити, които ти не си знаел.

  7 Те сега станаха, а не отдавна,
И преди този ден нито си слушал за тях,
Да не би да речеш: Ето, аз знаех това.

  8 Нито даже си слушал, нито даже си знаел,
Нито даже са били отворени от древността ушите ти;
Защото знаех, че ти постъпваше много коварно,
И още от утробата си бил наречен престъпник.

  9 Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си,
И заради славата Си ще се въздържа от тебе, да те не изтребя.

10 Ето, очистих те, но не като сребро;
Изпитах те в пещта на скръбта.

11 Заради Себе Си ще сторя това;
Защото как да се оскверни името Ми?
Да! не ща да дам славата Си на друг.

12 Чуй Ме, Якове, и Израилю, когото Аз призовах:
Аз съм същият, Аз първият, и Аз последният.

13 Да! Моята ръка основа земята,
И десницата Ми разпростря небето;
Когато ги извикам, те всички се представят.

14 Съберете се, всички вие, и чуйте:
Кой от тях е възвестил това?
Оня, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон,
И мишцата му ще бъде над халдеите.

15 Аз, Аз говорих, да! призовах го;
Доведох го; и пътят му ще благоуспее.

16 Приближете се при Мене, чуйте това;
От начало не съм говорил скришно;
Откак стана това, Аз бях там;
И сега ме прати Господ Иеова и Духът Му.

17 Така казва Господ Изкупителят ти, Светият Израилев:
Аз съм Господ твоят Бог,
Който те учи за ползата ти,
Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.

18 Дано би послушал ти заповедите Ми!
Тогава мирът ти щеше да бъде като река,
И правдата ти като морските вълни;

19 Потомството ти щеше да бъде като пясъка,
И рожбите на чреслата ти като зърната му;
Името му не би се отсякло
Нито би се изтребило отпред Мене.

20 Излезте от Вавилон, бягайте от халдеите;
С възклицателен глас прогласете, проповядвайте това,
Разгласете го до земния край,
Речете: Господ изкупи слугата Си Якова.

21 И те не жадуваха, когато ги водеше през пустините;
Той направи да изтекат за тях води из канарата,
Още разцепи канарата, и потекоха водите.

22 Мир няма за нечестивите, казва Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава