Книгата на пророк Исаия - Глава  60

  Стани, свети, защото светлина дойде за тебе,
И славата Господна те осия.

  Защото, ето, тъмнина ще покрие земята,
И мрак племената;
А над тебе ще осияе Господ,
И славата Му ще ти се яви.

  Народите ще дойдат при светлината ти,
И царете при бляскавата ти зора.

  Дигни наоколо очите си и виж:
Те всички се събират, идат при тебе;
Синовете ти ще дойдат от далеч,
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце†.

  Тогава ще видиш и ще се зарадваш‡,
И сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
Защото изобилието на морето ще се обърне към тебе,
Имотът на народите ще дойде при тебе.

  Множеството камили ще те покрият, -
Мадиамските и гефаските камилчета;
Те всички ще дойдат от Сава;
Злато и темян ще донесат,
И ще прогласят хваленията Господни.

  Всичките кидарски стада ще се съберат при тебе;
Наваиотските овни ще служат за тебе;
Ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва;
И Аз ще прославя славния Си дом.

  Кои са тия, които летят като облаци,
И като гълъби към прозорците си?

  Ето, островите ще Ме чакат,
С тарсийските кораби начело,
За да доведат от далеч синовете ти
Заедно със среброто им, и златото им,
Заради името на Господа твоя Бог,
И за Светият Израилев, защото те прослави.

Чужденците ще съградят стените ти,
И царете им ще ти служат;
Защото в гнева Си те поразих,
Но в благоволението Си ти показах милост.

Портите ти ще бъдат винаги отворени,
Не ще се затворят ни денем ни нощем,
За да се внася в тебе имота на народите,
И да се докарват царете им.

Защото оня народ и царство,
Които не би ти служили, ще загинат;
Ония народи дори съвсем ще се съсипят.

Славата на Ливан ще дойде при тебе,
Елха, явор и кипарис заедно,
За да украсят мястото на светилището Ми,
И за да прославя мястото на нозете Ми.

Ония, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред тебе.
И всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на нозете ти,
И ще те наричат град Господен,
Сион на Светия Израилев.

Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен,
Тъй щото никой не минаваше през тебе,
Аз ще те направя вечно величие,
Радост за много поколения.

Ще сучиш млякото на народите,
Да! ще се храниш от гърдите на царете;
И ще познаеш, че Аз Иеова съм твоят Спасител
И твоят Изкупител, Мощният Яковов.

Вместо мед ще донеса злато,
И вместо желязо ще донеса сребро,
Вместо дърво мед,
И вместо камъни желязо;
Тоже ще направя мирът да бъде твой надзирател,
И правдата твое началство.

Няма вече да се чува насилие в земята ти,
Опустошение и разорение в пределите ти;
А ще наречеш стените си Спасение
И портите си Хвала.

Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем,
Нито луната със сиянието си ще ти свети;
Но Господ ще ти бъде вечна светлина,
И твоят Бог твоя слава.

Слънцето ти няма вече да залезе
Нито ще се скрие луната ти;
Защото Господ ще ти бъде вечна светлина,
И дните на жалеенето ти ще се свършат.

Твоите люде всички ще бъдат праведни;
Земята ще им бъде вечно наследство;
Те са клонче, което Аз съм посадил,
Дело на Моите ръце, за да се прославям.

Най-малочисленият ще стане хиляда,
И най-малкият силен народ;
Аз Господ ще ускоря това на времето му.


Тази глава в нормален вид