Книгата на пророк Исаия - Глава  65

  1 Достъп дадох на ония, които не питаха за Мене;
Близо бях при ония, които не Ме търсеха.
Ето Ме! ето Ме! рекох
На народ, който не призоваваше името Ми.

  2 Простирах ръцете си цял ден
Към бунтовнически люде,
Които ходят по недобър път
След своите помисли, -

  3 Люде, които непрестанно Ме дразнят в лицето Ми,
Като колят жертви в градини,
И кадят върху кирпичени олтари:

  4 Като живеят в гробищата,
И нощуват в подземията;
Като ядат свинско месо,
И държат в съдовете си вариво от нечисти неща;

  5 Като казват: Стой надалеч, не се приближавай до мене,
Защото аз съм по-свет от тебе,
Такива са дим в ноздрите Ми,
Огън горящ през целия ден.

  6 Ето, писано е пред Мене;
Няма да мълча, но ще въздам.
Да! ще въздам в пазухите им,

  7 Както за вашите беззакония, казва Господ, така и за беззаконията на бащите ви,
Които кадиха по планините,
И Ме хулиха по хълмовете;
Затова Аз най-напред ще отмеря в пазухата им делото им.

  8 Така казва Господ:
Както думат, когато има мъст в грозда:
Не го повреждай, защото има благословия в него,
Така ще направя и Аз заради слугите Си,
За да не ги изтребя всички.

  9 Ще произведа потомък от Якова,
И от Юда наследник на планините Си;
Моите избрани ще ги наследят,
И слугите Ми ще се заселят там.

10 И за людете Ми, които Ме търсят,
Сарон ще бъде пасище за стада,
И долината Ахор място гдето лежат говеда.

11 А вас, които оставяте Господа,
Които забравяте светия Ми хълм,
Които приготвяте трапеза за Щастие1,
И които правите възлияние на Орисница2†,

12 Ще ви определя за нож, вие всички ще се наведете за клане;
Защото, когато виках не отговаряхте,
И когато говорех не слушахте;
Но вършехте онова, което бе зло пред Мене,
И избрахте това, което Ми бе неугодно.

13 Затова, така говори Господ Иеова:
Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате;
Ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате;
Ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате;

14 Ето, Моите слуги ще пеят от сърдечна радост,
А вие ще пищите от сърдечна болка,
И ще лелекате от съкрушаване на духа.

15 И ще оставите името си на избраните Ми за да проклинат с Него;
И Господ Иеова ще умъртви тебе,
А слугите Си ще нарече с друго име;

16 Така щото, който облажава себе си на земята
Ще облажава себе си в Бога на истината,
И който се кълне на земята
Ще се кълне в Бога на истината;
Защото предишните скърби се забравиха,
И защото се скриха от очите Ми.

17 Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя;
И предишните неща няма да се спомнят,
Нито ще дойдат на ум.

18 Но вие веселете се и радвайте се винаги
В онова, което създавам;
Защото, ето, създавам Ерусалим за радост,
И людете му за веселие,

19 Аз ще се радвам на Ерусалим,
И ще се веселя за людете Си,
И няма да се чува вече в него глас на плач
Нито глас на ридание.

20 Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни,
Нито старец, който да не е изпълнил дните си;
Защото дете ще умре стогодишният,
А грешник ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет.

21 Те ще построят къщи, и ще живеят в тях;
Ще насадят лозя, и ще ядат плода им.

22 Няма те да построят, а друг да живее там.
Няма те да насадят, а друг да яде;
Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво,
И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си.

23 Не ще се трудят напразно,
Нито ще раждат чада за бедствие;
Защото те са род на благословените от Господа,
Тоже и потомството им.

24 Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям,
И докато ще говорят те, Аз ще слушам.

25 Вълкът и агнето ще пасат заедно,
И лъвът ще яде слама както вола,
И храна на змията ще бъде пръстта.
Не ще повреждат нито ще погубват
В цялата Ми света планина, казва Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Гад.

2 Еврейски: Мени.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава