Книгата на пророк Исаия - Глава  65

  Достъп дадох на ония, които не питаха за Мене;
Близо бях при ония, които не Ме търсеха.
Ето Ме! ето Ме! рекох
На народ, който не призоваваше името Ми.

  Простирах ръцете си цял ден
Към бунтовнически люде,
Които ходят по недобър път
След своите помисли, -

  Люде, които непрестанно Ме дразнят в лицето Ми,
Като колят жертви в градини,
И кадят върху кирпичени олтари:

  Като живеят в гробищата,
И нощуват в подземията;
Като ядат свинско месо,
И държат в съдовете си вариво от нечисти неща;

  Като казват: Стой надалеч, не се приближавай до мене,
Защото аз съм по-свет от тебе,
Такива са дим в ноздрите Ми,
Огън горящ през целия ден.

  Ето, писано е пред Мене;
Няма да мълча, но ще въздам.
Да! ще въздам в пазухите им,

  Както за вашите беззакония, казва Господ, така и за беззаконията на бащите ви,
Които кадиха по планините,
И Ме хулиха по хълмовете;
Затова Аз най-напред ще отмеря в пазухата им делото им.

  Така казва Господ:
Както думат, когато има мъст в грозда:
Не го повреждай, защото има благословия в него,
Така ще направя и Аз заради слугите Си,
За да не ги изтребя всички.

  Ще произведа потомък от Якова,
И от Юда наследник на планините Си;
Моите избрани ще ги наследят,
И слугите Ми ще се заселят там.

И за людете Ми, които Ме търсят,
Сарон ще бъде пасище за стада,
И долината Ахор място гдето лежат говеда.

А вас, които оставяте Господа,
Които забравяте светия Ми хълм,
Които приготвяте трапеза за Щастие,
И които правите възлияние на Орисница†,

Ще ви определя за нож, вие всички ще се наведете за клане;
Защото, когато виках не отговаряхте,
И когато говорех не слушахте;
Но вършехте онова, което бе зло пред Мене,
И избрахте това, което Ми бе неугодно.

Затова, така говори Господ Иеова:
Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате;
Ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате;
Ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате;

Ето, Моите слуги ще пеят от сърдечна радост,
А вие ще пищите от сърдечна болка,
И ще лелекате от съкрушаване на духа.

И ще оставите името си на избраните Ми за да проклинат с Него;
И Господ Иеова ще умъртви тебе,
А слугите Си ще нарече с друго име;

Така щото, който облажава себе си на земята
Ще облажава себе си в Бога на истината,
И който се кълне на земята
Ще се кълне в Бога на истината;
Защото предишните скърби се забравиха,
И защото се скриха от очите Ми.

Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя;
И предишните неща няма да се спомнят,
Нито ще дойдат на ум.

Но вие веселете се и радвайте се винаги
В онова, което създавам;
Защото, ето, създавам Ерусалим за радост,
И людете му за веселие,

Аз ще се радвам на Ерусалим,
И ще се веселя за людете Си,
И няма да се чува вече в него глас на плач
Нито глас на ридание.

Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни,
Нито старец, който да не е изпълнил дните си;
Защото дете ще умре стогодишният,
А грешник ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет.

Те ще построят къщи, и ще живеят в тях;
Ще насадят лозя, и ще ядат плода им.

Няма те да построят, а друг да живее там.
Няма те да насадят, а друг да яде;
Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво,
И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си.

Не ще се трудят напразно,
Нито ще раждат чада за бедствие;
Защото те са род на благословените от Господа,
Тоже и потомството им.

Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям,
И докато ще говорят те, Аз ще слушам.

Вълкът и агнето ще пасат заедно,
И лъвът ще яде слама както вола,
И храна на змията ще бъде пръстта.
Не ще повреждат нито ще погубват
В цялата Ми света планина, казва Господ.


Тази глава в нормален вид