Книгата на пророк Исаия - Глава  9

  1 Но на измъчената земя не ще има мрак
Както в предишните времена,
Когато Той унижи земята Завулон и земята Нефталим;
Но в послешните времена ще я направи славна-
Нея, която по пътя към езерото1, оттатък Иордан, Галилея на народите.

  2 Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина;
На ония, които седяха в земя на мрачна2† сянка
Изгря им светлина.

  3 Умножил си народа,
Увеличил си радостта му;
Радват се пред Тебе както се радват във време на жетва,
Както се радват, когато делят користи.

  4 Защото Ти си строшил, както в деня на Мадиама,
Тежкия им хомот, тоягата за плещите им,
И бичът на угнетителя им.

  5 Защото всяка чизма на обутия ратник в шума,
И облеклата валяни в кръв,
Ще бъдат за изгаряне и гориво за огън.

  6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
И управлението ще бъде на рамото Му;
И името Му ще бъде:
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира.

  7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават
На Давидовия престол и на неговото царство,
За да го утвърди и поддържа,
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

  8 Господ изпрати слово на Якова;
И то свърхлетя и върху Израиля.

  9 И всичките люде ще го познаят,
Дори Ефрем и жителите на Самария,
Които гордо и с надменно сърце казват:

10 Кирпичите паднаха, но ние ще съзидаме с дялани камъни;
Черниците се изсякоха, но ще ги заменим с кедри.

11 Затова Господ ще подигне отгоре му ония, които се противиха против Расина,
И ще възбуди неприятелите му, -

12 Сирийците отпред, и филистимците отдире, -
И те ще изядат Израиля с отворени уста.
При все това, гневът Му не се отвърна,
Но ръката Му е още простряна.

13 Но пак людете не се връщат към Този, Който ги поразява,
Нито търсят Господа на Силите.

14 Затова Господ ще отсече от Израиля в един ден
И глава и опашка, палмов клон и тръстика.

15 (Старецът и почтеният мъж, той е глава;
А пророкът, който поучава лъжи, той е опашка).

16 Защото водителите на тия люде ги заблуждават,
И водените от тях загиват.

17 Затова Господ не ще се зарадва за юношите им,
Нито ще се смили за сирачетата и вдовиците им;
Понеже те всички са нечестиви и злодейци,
И всички уста говорят безумие.
При все това, гневът Му не се отвърна,
Но ръката Му е още простряна.

18 Защото беззаконието изгаря като огън,
Който пояжда глоговете и тръните;
Да! Той пламти в горските гъсталаци,
И те се издигат като тежки облаци дим.

19 От гнева на Господа на Силите земята изгоря.
И людете ще бъдат като гориво за огън;
Никой не жали брата си.

20 Човек ще граби отдясно, но ще остане гладен;
И ще яде наляво, но не ще се насити!
Всеки от тях ще яде месата на своята мишца, -

21 Манасия Ефрема, и Ефрем Манасия,
И те заедно ще бъдат против Юда.
При все това, гневът Му не се отвърна,
Но ръката Му е още простряна.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Галилейското. Еврейски: Морето.

2 Еврейски: Смъртта.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава