Книгата на пророк Еремия - Глава  1

  1 Думите на Хелкевия син Еремия, един от свещениците, които бяха в Анатот във Вениаминовата земя,

  2 към когото дохождаше Господното слово в дните на Юдовия цар Иосия, Амоновия син, в тринадесетата година от царуването му.

  3 Дохождаше и в дните на Юдовия цар Иоаким, син на Иосия, до края на единадесетата година на Юдовия цар Седекия, син на Иосия, до пленяването на Ерусалим в петия месец.

  4 Прочее, Господното слово дойде към мене и рече:

  5 Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.

  6 Тогава рекох: О, Господи Иеова! ето, аз не зная да говоря, защото съм дете.

  7 А Господ ми рече: Не думай - Дете съм; защото при всичките, при които ще те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш.

  8 Да се не боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ.

  9 Тогава Господ простря ръката Си та я допря до устата ми; и Господ ми рече: Ето, турих думите Си в устата ти.

10 Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.

11 При това Господното слово дойде към мене и рече: Що виждаш, Еремие? И рекох: Виждам бадемова пръчка1.

12 Тогава Господ ми рече: Право си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си.

13 И втори път дойде Господното слово към мене и рече: Що виждаш ти? И рекох: Виждам котел, който възвира; и лицето му е от север.

14 Тогава Господ ми рече:
От север ще избухне зло
Върху всичките жители на тая земя.

15 Защото, ето, Аз ще повикам
Всичките колена на северните царства, казва Господ;
И те ще дойдат и ще поставят всеки престола си
Във входа на ерусалимските порти,
И срещу всичките стени около него,
И срещу всичките Юдови градове.

16 И ще произнеса съдбите Си против тях
Поради всичкото им нечестие,
Гдето Ме оставиха и кадиха на чужди богове,
И се поклониха на делата на своите ръце.

17 Ти, прочее, опаши кръста си,
И стани та им кажи всичко, което ще ти заповядам;
Да се не уплашиш от тях,
Да не би Аз да те уплаша пред тях.

18 Защото, ето, Аз те поставих днес
Като укрепен град, железен стълб,
И като медни стени против цялата страна,
Против царете на Юда, против първенците му,
Против свещениците му, и против людете на тая страна.

19 Те ще воюват против тебе,
Но няма да ти надвият;
Защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Названието на бадема по еврейски значи бързото (да цъфти) дърво.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава