Книгата на пророк Еремия - Глава  16

  Господното слово дойде пак към мене и рече:

  Недей си взема жена,
Нито да родиш синове или дъщери на това място,

  Защото така казва Господ
За синовете и за дъщерите, които се раждат на това място,
И за майките, които са ги родили,
И за бащите, които са ги добили в тая страна;

  Те ще умрат от разни видове люта смърт;
Не ще бъдат оплакани, нито погребани;
Ще бъдат като тор по лицето на земята;
Ще загинат от нож и от глад,
И труповете им ще бъдат храна
За небесните птици и за земните зверове.

  Защото така казва Господ:
Не влизай в дом гдето има жалеене,
И не ходи да ридаеш или да ги оплакваш;
Защото отнех мира Си от тия люде, казва Господ,
Да! милосърдието и щедростите Си.

  И големи и малки ще измрат в тая страна;
Не ще бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
Нито ще направят нарязвания по телата си,
Нито ще се обръснат за тях,

  Нито ще раздават хляб в жалеенето,
За да ги утешат за умрелия,
Нито ще ги напоят с утешителната чаша
За баща им или за майка им.

  Не влизай и в дом, гдето има пируване,
Да седиш с тях та да ядеш и да пиеш;

  Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще направя да престане в това място,
Пред очите ви, и във вашите дни,
Гласът на радостта и гласът на веселието,
Гласът на младоженеца и гласът на невестата.

И когато известиш на тия люде всички тия думи, и те ти рекат: Защо е изрекъл Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог?

Тогава да им речеш:
Понеже Ме оставиха бащите ви, казва Господ,
Та последваха други богове,
Служиха им и им се поклониха,
А Мене оставиха и закона Ми не опазиха;

А и вие сторихте още по-лошо от бащите си,
Защото, ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце,
И не слушате Мене;

Затова ще ви изхвърля от тая страна
В страна, която не сте познавали, нито вие, нито бащите ви;
И там денем и нощем ще служите на други богове;
Понеже няма да покажа милост към вас.

Затова, ето, идат дни, казва Господ,
Когато няма вече да рекат: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израилтяните от египетската земя!

Но: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израилтяните от северната земя,
И от всичките страни, гдето ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
Която дадох на бащите им.

Ето, ще пратя за много рибари,
Казва Господ, та ще ги изловят;
И подир това ще пратя за много ловци,
Та ще ги гонят от всяка планина,
И от всеки хълм и от дупките на канарите.

Защото очите Ми са върху всичките им пътища;
Те не са скрити от лицето Ми,
Нито е утаено беззаконието им от очите Ми.

И най-напред ще им въздам двойно
За беззаконието им и за греха им,
Защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си,
И с мерзостите си напълниха наследството Ми.

Господи, сило моя и крепост моя,
Прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята,
И ще рекат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
Суета и безполезни работи.

Да си направи ли човек богове,
Които, все пак, не са богове?

Затова, ето, ще ги направя тоя път да познаят -
Ще ги направя да познаят ръката Ми и силата Ми;
И те ще познаят, че името Ми е Иеова.


Тази глава в нормален вид