Книгата на пророк Еремия - Глава  22

  1 Така каза Господ: Слез в къщата на Юдовия цар, та изговори там това слово, като кажеш:

  2 Слушай словото Господно, царю Юдов,
Който седиш на Давидовия престол,
Ти, слугите ти и людете ти,
Които влизате през тия порти -

  3 Така казва Господ:
Извършвайте правосъдие и правда,
И отървавайте обрания от ръката на насилника;
Не онеправдавайте нито насилвайте
Чужденеца, сирачето и вдовицата,
И невинна кръв не проливайте на това място.

  4 Защото, ако наистина вършите това,
Тогава през портите на тоя дом ще влизат
Царе, седящи на Давидовия престол,
Возени на колесници и яздещи коне,
Те, слугите им и людете им.

  5 Но ако не послушате тия думи,
Заклевам ви в Себе Си, казва Господ,
Че тоя дом ще запустее.

  6 Защото така казва Господ за дома на Юдовия цар:
Ти Ми си Галаад и ливански връх;
Но ще те обърна в пустиня,
В градове ненаселени.

  7 Ще приготвя против тебе изтребители,
Всеки с оръжията му;
Та ще изсекат отбраните ти кедри
И ще ги хвърлят в огъня.

  8 И много народи, като минат край тоя град,
Ще рекат, всеки на ближния си:
Защо постъпи така Господ с тоя голям град?

  9 И ще отговорят:
Защото оставиха завета на Господа своя Бог
Та се поклониха на други богове
И им служиха.

10 Не плачете за умрелия,
Нито ридайте за него;
Но плачете горчиво за онзи, който отива,
Защото няма да се върне вече,
Нито ще види пак родната си земя.

11 Защото така казва Господ
За Селума, син на Юдовия цар Иосия,
Който царуваше вместо баща си Иосия,
Който и излезе от това място:
Той няма да се върне вече;

12 Но на мястото гдето го закараха пленник, там ще умре,
И няма да види вече тая земя.

13 Горко на онзи, който строи къщата си с неправда,
И стаите си с кривда;
Който кара ближния си да му работи без заплата,
И не му дава надницата му;

14 Който си казва: Ще си построя голяма къща и широки стаи;
В които си отваря прозорци,
И я покрива с кедър и я боядисва с алено.

15 Понеже гледаш да си натрупаш кедрове, ще царуваш ли?
Баща ти не ядеше и не пиеше ли?
Да! но той извършваше правосъдие и правда,
Тогава благоденствуваше.

16 Отсъждаше делото на сиромаха и на немотния;
Тогава благоденствуваше.
Не значеше ли това да Ме познава? казва Бог.

17 А твоите очи и твоето сърце не са в друго,
Освен в нечестната си печалба, и в проливане невинна кръв,
И в извършване насилство и угнетение.

18 Затова, така казва Господ
За Юдовия цар Иоаким, Иосиевия син:
Няма да го оплакват, казвайки:
Горко, брате мой! или: Горко сестро!
Няма да го оплачат, казвайки:
Горко, господарю! или: Горко, негово величество!

19 Той ще бъде погребан с оселско погребение,
Извлечен и хвърлен оттатък ерусалимските порти.

20 Възлез на Ливан та извикай,
С висок глас извикай от Аварим към Васан
Защото загинаха всичките ти любовници.

21 Говорих ти в благоденствието ти;
Но ти рече: Не ща да слушам.
Такава е била обходата ти от младостта ти,
Че ти не слушаше гласа Ми.

22 Вятърът ще се храни с всичките ти овчари,
И любовниците ти ще отидат в плен;
Навярно тогава ще се смутиш и посрамиш
Поради всичката си злина.

23 Ти, която населяваш Ливан,
Която правиш гнездото си в кедрите,
Колко ще бъдеш за жалене,
Когато те нападнат мъки,
Болки като на жена, която ражда!

24 Заклевам се в живота Си, казва Господ,
Че даже ако Иехония, син на Юдовия цар Иоаким,
Би бил печат на дясната Ми ръка,
И от там бих се откъснал;

25 И ще те предам в ръката на ония, които искат живота ти,
И в ръката на ония, от които се боиш,
Да! в ръката на вавилонския цар Навуходоносора,
И в ръката на халдейците.

26 Ще отхвърля тебе
И майка ти, която те е родила,
В друга земя, гдето не сте се родили,
И там ще умрете.

27 А в земята, гдето душата им желае да се върне,
Там няма да се върнат.

28 Нима тоя човек Иехония е строшено и презряно грънчарско изделие,
Или непотребен съд?
Тогава защо бяха отметнати, той и потомството му,
И бяха хвърлени в страна, която не познават?

29 О земьо, земьо, земьо, чуй словото Господно;

30 Така казва Господ.
Запишете тоя човек за бездетен,
Човек, който няма да успее в дните си;
Защото ни един човек от потомството му
Не ще успее да седи на Давидовия престол
И да властвува вече над Юда.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава