Книгата на пророк Еремия - Глава  3

  1 Казват: Ако напусне някой жена си,
И тя като си отиде от него, се омъжи за друг мъж,
Ще се върне ли той пак при нея?
Не би ли се осквернила съвсем такава земя?
А при все, че ти си блудствувала с много любовници,
Пак върни се към Мене, казва Господ.

  2 Подигни очите си към голите височини,
Та виж где не са блудствували с тебе.
По пътищата си седяла за тях
Както арабин в пустинята,
И осквернила си земята
С блудството си и със злодеянията си.

  3 По тая причина дъждовете бяха задържани
Та не валя пролетен дъжд;
Но все пак ти имаше чело на блудница
Та си отказала да се срамуваш.

  4 Не щеш ли да викаш от сега към Мене:
Отче мой, Ти си наставник на младостта ми?

  5 Ще държи ли Той гнева Си за винаги?
Ще го пази ли до край?
Ето, така си говорила, но си вършила злодеяния, колкото си могла.

  6 Пак в дните на цар Иосия Господ ми рече: Видя ли ти що стори отстъпницата Израил? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво та блудствува там.

  7 И рекох: Като направи всичко това тя ще се върне при Мене; но тя не се върна. И сестра й невярната Юда видя това.

  8 И видях, когато отстъпницата Израил прелюбодействува, и Аз по тая именно причина я напуснах и дадох й разводно писмо, че сестра й невярната Юда пак не се уплаши, но отиде и тя да блудствува.

  9 И с невъздържания си блуд тя оскверни земята, и прелюбодействува с камъните и дърветата.

10 А при всичко това сестра й невярната Юда не се върна при Мене с цялото си сърце, но с притворство, казва Господ.

11 И Господ ми рече: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.

12 Иди та прогласи тия думи към север, като речеш:
Върни се, отстъпнице Израил, казва Господ;
Аз няма да направя да ви нападне гневът Ми;
Защото съм милостив, казва Господ,
И не ще пазя гняв за винаги.

13 Само признай беззаконието си,
Че си станала престъпница против Господа своя Бог,
И безогледно си отивала при чужденците
Под всяко зелено дърво,
И че не сте послушали гласа Ми, казва Господ.

14 Върнете се, чада отстъпници, казва Господ.
Защото Аз съм ви съпруг;
И ще ви взема - един от град, а двама от род -
И ще ви въведа в Сион!

15 И ще ви дам пастири по Моето сърце,
Които ще ви пасат със знание и разум.

16 И в ония дни, казва Господ,
Когато се умножите и нарастете на земята,
Няма вече да се изразяват: Ковчега на завета Господен!
Нито ще им дойде той на ум,
Нито ще си спомнят за него, нито ще го посетят,
Нито ще се направи вече това.

17 В онова време ще нарекат Ерусалим престол Господен;
И всичките народи ще се съберат при него в името Господно, в Ерусалим.
Нито ще ходят вече според упоритостта на злото си сърце.

18 В ония дни Юдовият дом ще ходи с Израилевия дом,
И те ще дойдат заедно от северната страна
В земята, която дадох за наследство на бащите ви;

19 И Аз си рекох как щях да те поставя между чадата,
И щях да ти дам желана земя,
Преславно наследство от народите.
Още рекох: Ти ще Ме назовеш: - Отец мой,
И няма да се отвърнеш от да Ме следваш.

20 Наистина, както жена изневерява на мъжа си,
Така и вие изневерихте на Мене,
Доме Израилев, казва Господ.

21 По голите височини се чува глас,
Плачът и молбите на израилтяните;
Защото извратиха пътя си,
Забравиха Господа своя Бог.

22 Върнете се, чада отстъпници,
И Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.
Ето, ние идем към Тебе,
Защото Ти си Господ нашият Бог.

23 Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ,
От шумната тълпа по планините;
Само в Господа нашия Бог е избавлението на Израиля.

24 Но онова срамотно нещо е поглъщало труда на бащите ни още от младостта ни, -
Стадата им и чердите им,
Синовете им и дъщерите им.

25 Да легнем в срама си,
И да ни покрие нашето посрамление;
Защото сме съгрешавали на Господа нашия Бог,
Ние и бащите ни,
От младостта си дори до днес,
И не сме слушали гласа на Господа нашия Бог.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава