Книгата на пророк Еремия - Глава  30

  1 Словото, което дойде към Еремия от Господа и рече:

  2 Така говори Господ Израилевият Бог, казвайки: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих.

  3 Защото, ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен людете Си Израил и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят.

  4 И ето думите, които Господ говори за Израил и за Юда:

  5 Защото така казва Господ:
Чухме шум на треперене;
Страх има, а не мир.

  6 Попитайте сега и вижте,
Мъж ражда ли?
Тогава защо гледам всеки мъж
С ръцете си на кръста, като жена, която ражда,
И лицата на всичките пребледнели?

  7 Горко! защото велик е оня ден,
Подобен нему не е бивал;
Именно той е време на утеснението на Якова;
Но ще бъде избавен от него.

  8 В оня ден, казва Господ на Силите,
Ще строша хомота му от врата ти,
Ще разкъсам оковите ти,
И чужденци няма вече да го поробват;

  9 Но ще слугуват на Господа своя Бог,
И на царя си Давида,
Когото ще им въздигна.

10 Затова не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ,
Нито се страхувай, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
И потомството ти от земята гдето са пленени;
И Яков, като се върне, ще се успокои и си почине,
И не ще има кой да го плаши.

11 Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя;
Понеже при все, че ще довърша всичките народи, гдето съм те разпръснал,
Тебе, обаче, не ща да довърша;
Но ще те накажа с мярка.
А не мога да те изкарам съвсем невинен.

12 Защото така казва Господ:
Смазването ти е неизцелимо,
Раната ти тежка.

13 Няма кой да ходатайствува за тебе,
За да бъдеш превързан;
Ти нямаш целителни лекове.

14 Всичките ти любовници те забравиха, не те търсят;
Защото те нараних с рана като от неприятел,
С наказание от жесток човек,
Поради многото твои беззакония,
И понеже греховете ти се умножиха.

15 Защо викаш за смазването си
И понеже болката ти е неизцелима?
Поради многото твои беззакония,
И понеже греховете ти се умножиха,
За тая причина ти сторих това.

16 Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени,
И всичките ти противници, всички до един ще отидат в плен;
Още и ония, които те ограбват, ще бъдат ограбени,
И всички, които те обират, ще ги предам на обир.

17 Защото ще ти възстановя здравето,
И ще те изцеля от раните ти, казва Господ,
Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа.

18 Така казва Господ:
Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри,
И ще се смиля за жилищата му;
Всеки град ще се съгради на своята грамада развалини,
И палатът1 ще се възстанови както е бил по-напред.

19 И от тях ще изхожда благодарение
И глас на ония, които се веселят;
И Аз ще ги умножа, та няма да се умалят,
Ще ги прославя и не ще се унижат.

20 Чадата им ще бъдат както по-напред,
И тяхното събрание ще се утвърди пред Мене;
И ще накажа всички, които ги угнетяват.

21 Първенецът им ще бъде от тях,
И управителят им ще произлезе изсред тях;
Аз ще го направя да се приближава,
И той ще се приближава до Мене;
Защото кой е този, който е утвърдил сърцето си,
Да се приближи до Мене? казва Господ.

22 И вие ще Ми бъдете люде,
И Аз ще ви бъда Бог.

23 Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе,
Вихрушка, която помита;
Ще избухне върху главата на нечестивите.

24 Пламенният гняв на Господа няма да се върне догдето Той не извърши,
И догдето не изпълни, намеренията на сърцето Си;
В последните дни вие ще разберете това.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., вероятно, храма.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава