Книгата на пророк Еремия - Глава  4

  Ако се върнеш, Израилю,
Казва Господ, ако се върнеш към Мене,
И ако махнеш мерзостите си от лицето Ми,
И не бъдеш непостоянен,

  И ако в истина, в справедливост, и в правда
Се закълнеш, казвайки: Заклевам се в живота на Господа!
Тогава народите ще се благославят в Него,
И в Него ще се прославят.

  Защото така казва Господ
На Юдовите и ерусалимските мъже:
Разорете целините си,
И не сейте между тръни.

  Обрежете се на Господа.
И отнемете краекожието на сърцата си,
Мъже Юдови и жители ерусалимски,
За да не излезе яростта Ми като огън,
И да не пламне така щото да няма кой да я угаси,
Поради злото на делата ви.

  Възвестете на Юда,
И прогласете на Ерусалим, казвайки:
Затръбете по земята;
Извикайте високо та речете:
Съберете се, и нека влезем в укрепените градове.

  Издигнете знаме към Сион;
Бягайте, не се спирайте;
Защото Аз ще докарам зло от север,
И голяма погибел.

  Лъвът възлезе от гъсталака си,
И изтребителят на народите тръгна,
Излезе от мястото си, за да запусти земята ти,
И за да бъдат съсипани градовете ти та да останат без жители.

  Затова препашете се с вретища, плачете и лелекайте;
Защото пламенната ярост Господна не се отвърна от нас.

  В оня ден, казва Господ,
Разумът на царя ще се изгуби,
И разумът* на първенците,
Свещениците ще се смутят,
И пророците ще се ужасят.

Тогава рекох: О, Господи Иеова!
Ти наистина съвсем си излъгал тия люде и Ерусалим
Като си казал: Мир ще имате;
Когато напротив ножът е стигнал до душата им.

В онова време ще рекат на тия люде и на Ерусалим:
От голите височини на пустинята духа горещ вятър
Към дъщерята на людете Ми, -
Не за да отвее нито да очисти;

Да! силен вятър ще дойде от тях за Мене;
И Аз сега ще произнеса съдби против тях.

Ето, като облак ще се издигне,
И колесниците му като вихрушка;
Конете му са по-леки от орлите.
Горко ни! защото сме разорени.

Ерусалиме, измий сърцето си от зло,
За да се избавиш;
До кога ще стоят в тебе лошите ти помисли?

Защото глас известява от Дан
И прогласява скръб от Ефремовата планина, казвайки:

Обявете на народите,
Ето, прогласете относно Ерусалим,
Че идат обсадители от далечна страна,
И издават вика си против Юдовите градове.

Като полски пъдари те са се наредили против него от всяка страна.

Твоето поведение и твоите дела ти причиниха това;
Това е плодът на твоето нечестие; наистина горчиво е, наистина стигна до сърцето ти.

Чреслата ми! чреслата ми!
Боли ме в дълбочините на сърцето ми;
Сърцето ми се смущава в мене; не мога да мълча,
Защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога за бой.

Погибел връх погибел се прогласява,
Защото цялата земя се опустошава;
Внезапно се развалиха шатрите ми,
И завесите ми в един миг.

До кога ще гледам знаме
И ще слушам тръбен глас?

Защото Моите люде са безумни,
Не Ме познават;
Глупави чада са, и нямат разум;
Мъдри са да вършат зло,
Но да вършат добро не умеят.

Погледнах на земята, и, ето, тя беше пуста и празна, -
На небето, и нямаше светлината му.

Погледнах на планините, и, ето, трепереха,
И всичките хълмове се тресяха.

Погледнах, и, ето, нямаше човек,
И всичките небесни птици бяха избягали,

Погледнах, и, ето, плодородната страна бе пуста,
И всичките й градове бяха съсипани
От присъствието на Господа
И от Неговия пламенен гняв.

Защото така казва Господ:
Цялата страна ще запустее;
Но съвършено изтребление няма да нанеса.

Затова земята ще жалее,
И небето горе ще се помрачи;
Защото Аз изговорих това, Аз го намислих,
Не съм се разкаял за него, нито ще се отвърна от него.

От шума на конниците и на стрелците
Всеки град ще побегне;
Ще отидат в гъсталаците
И ще се изкачат по скалите;
Всеки град ще бъде изоставен,
И не ще има човек да живее в тях.

А ти запустяла, какво ще правиш?
Ако и с червено да се облечеш,
Ако и със златни накити да се украсиш,
Ако и с много боя да боядисаш очите си,
Напразно ще се украсиш;
Любовниците ти ще те презрат, ще търсят да отнемат живота ти.

Защото чух глас като на жена кога ражда,
Болките като на оная, която ражда първородното си,
Гласа на сионовата дъщеря,
Която се задъхва, простира ръцете си,
И казва: Горко ми сега!
Защото душата ми чезне поради убийците.


Тази глава в нормален вид