Книгата на пророк Еремия - Глава  46

  1 Господното слово, което дойде към пророк Еремия за народите.

  2 За Египет. Относно войската на египетския цар Фараон Нехао, която бе в Кархамис при реката Евфрат, която вавилонският цар Навуходоносор порази в четвъртата година на Юдовия цар Иоаким Иосиевия син:

  3 Пригответе щит и щитче
Та пристъпете на бой.

  4 Впрегнете конете, и вие конници възседнете;
И застанете напред с шлемовете си,
Лъснете копията, облечете се с брони.

  5 Защо ги виждам уплашени и върнати назад,
Силните им сломени
И бърже побягнали без да гледат назад,
И ужас от всяка страна? казва Господ.

  6 Бързият да не избяга,
И силният да се не отърве;
Ще се спънат и ще паднат към север
При реката Евфрат.

  7 Кой е този, който се издига като Нил,
Чиито води се вълнуват като реки?

  8 Египет е, който се издига като Нил,
И неговите води се вълнуват като реки;
И той казва: Ще се издигна, ще покрия света,
Ще разоря и града и жителите му.

  9 Напред, коне;
Спускайте се диво, колесници!
Нека излизат силните!
Ония от Етиопия и Ливия, които държат щит,
И лидийците, които употребяват и запъват лък!

10 Защото тоя ден е ден на Иеова, Господ на Силите,
Ден за въздаяние, за да въздаде на враговете Си;
Ножът ще ги пояде,
И ще се насити и опие от кръвта им;
Защото Иеова, Господ на Силите, има жертва
В северната страна при реката Евфрат.

11 Даже ако възлезеш в Галаад и вземеш балсама,
Девице, дъщерьо египетска,
Напразно ще употребяваш много церове,
Защото няма изцеление за тебе.

12 Народите чуха за посрамяването ти,
И викът ти изпълни света;
Защото силен се сблъсква със силен,
Та и двамата паднаха заедно.

13 Словото, което Господ говори на пророк Еремия за дохождането на вавилонския цар Навуходоносор, за да порази Египетската земя:

14 Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
Възгласете в Мемфис и в Тафнес;
Речете: Застани на ред и бъди готов,
Защото ножът изяде ония, които са около тебе.

15 Защо се завлякоха твоите юнаци?
Не устояха защото Господ ги откара.

16 Той накара мнозина да се спъват;
Даже паднаха един върху друг;
И казваха: Станете да се върнем при людете си
И в родната си земя
От лютия нож,

17 Те викаха там:
Египетският цар Фараон е празен шум;
Той пропусна определеното време.

18 Заклевам се в живота Си, казва Царят,
Чието име е Господ на Силите,
Че както един Тавор между планините и както един Кармил при морето,
Така непременно ще дойде той.

19 Дъщерьо, която живееш в Египет,
Приготви си потребното за плен;
Защото Мемфис ще запустее и ще бъде изгорен,
И ще остане без жител.

20 Египет е като прекрасна юница;
Но погибел иде от север, да! иде.

21 И самите му наемници всред него са като тлъсти юнци;
Защото и те се върнаха,
Побягнаха заедно, не устояха;
Понеже денят на бедствието им дойде върху тях,
Времето на наказанието им.

22 Гласът му е като глас на земя като се хлъзга;
Защото излизат със сила,
И идат против него със секири
Както дървари.

23 Ще изсекат леса му, казва Господ,
Ако и да е неизследим;
Защото по множество те са повече от скакалците,
И са безбройни.

24 Ще се посрами египетската дъщеря;
Ще бъде предадена в ръката на северните люде.

25 Господ на Силите, Израилевият Бог, казва:
Ето, ще накажа Но-Амон1,
Да! Фараона и Египет,
Боговете му и царете му,
Самият Фараон и ония, които уповават на него;

26 И ще ги предам в ръката на ония, които искат живота им,
В ръката на вавилонския цар Навуходоносора
И в ръката на слугите му;
А подир това Египет ще бъде населен
Както в предишните дни, казва Господ.

27 Но не бой се, ти, служителю Мой Якове,
Нито се страхувай, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечна страна,
И потомството ти от земята, гдето са пленени;
Яков ще се върне, ще се успокои, и ще си почине,
И не ще има кой да го плаши.

28 Не бой се служителю Мой Якове, казва Господ,
Защото Аз съм с тебе;
Защото ако и да довърша
Всичките народи, гдето съм те откарал,
Тебе, обаче, не ща да довърша;
Но ще те накажа с мярка,
А не мога да те изкарам съвсем невинен.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., гр. Тиви.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава