Книгата на пророк Еремия - Глава  47

  1 Господното слово, което дойде към пророк Еремия за филистимците, преди да е разорил Фараон Газа.

  2 Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север,
И, като станат поток наводняващ
Ще потопят земята и всичко що има в нея,
Града и ония, които живеят в него;
Тогава човеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.

  3 От тропота на копитата на яките му коне,
От спускането на колесниците му,
От гърма на колелата му,
Бащите не ще се обърнат да гледат децата си;
Понеже ръцете им са ослабнали

  4 Поради денят, който иде,
За да разруши всичките филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще разруши филистимците,
Останалите от остров Кафтор.

  5 Плешивост постигна Газа;
Аскалон загина с останалите от полето им.
До кога ще правиш нарязвания на снагата си?

  6 О, мечо Господен,
До кога не ще си починеш?
Върни се в ножницата,
Успокой се и почини си.

  7 Обаче как да си починеш,
Тъй като Господ ти е дал заръчка
Против Аскалон и против крайморието?
Там го е определил.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава