Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Плачът на Еремия - Глава  5

Плачът на Еремия - Глава  5

  1 Спомни си, Господи, какво ни стана;
Погледни и виж как ни укоряват.

  2 Наследството ни мина на чужденци,
Къщите ни на странни.

  3 Останахме сирачета без баща;
Майките ни са като вдовици.

  4 Водата си пихме със сребро,
Дървата ни идат с пари.

  5 Нашите гонители са на вратовете ни.
Трудим се и почивка нямаме,

  6 Простряхме ръка към египтяните
И към асирийците, за да се наситим с хляб.

  7 Бащите ни съгрешиха, и няма ги;
И ние носим техните беззакония.

  8 Слуги господаруват над нас,
И няма кой да ни избави от ръката им.

  9 Добиваме хляба си с опасност за живота си
Поради меча, който ограбва в пустинята.

10 Кожата ни почервеня като пещ
Поради върлуването на глада.

11 Изнасилваха жените в Сион,
Девиците в Юдовите градове.

12 Чрез техните ръце биваха обесени първенците,
Старейшините не се почитаха.

13 Младежите носеха воденични камъни,
И децата падаха под товара на дървата.

14 Старейшините не седят вече на портите;
Младежите изоставиха песните си.

15 Престана радостта на сърцето ни;
Хорото ни се обърна на жалеене.

16 Венецът падна от главата ни;
Горко ни! защото сме съгрешили.

17 Затова чезне сърцето ни;
Затова причерня на очите ни.

18 Поради запустяването на Сионския хълм
Лисиците ходят по него.

19 Ти, Господи, седиш като Цар до века;
Престолът Ти е из род в род.

20 Защо ни забравяш за винаги,
И ни оставяш за толкоз дълго време?

21 Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем;
Обнови дните ни както изпърво, -

22 Ако не си ни отхвърлил съвсем,
И не си се разгневил твърде много против нас.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава