Книгата на пророк Езекиила - Глава  15

  1 И Господното слово дойде към мене и рече:

  2 Сине човешки, какво повече е лозовото дърво от кое да е друго дърво,
Или лозовата пръчка, която е такава каквито са и горските дървета?

  3 Ще се вземе ли дърво от него за да се направи някаква работа?
Или ще вземат ли от него колче за да окачат на него някой съд?

  4 Ето, то се хвърля в огъня за гориво;
Когато огънят е изял и двата му края,
Средата му е опърлена.
Ще бъде ли полезно за някоя работа?

  5 Ето, когато бе цяло не ставаше за работа;
Колко по-малко ще стане за работа,
Когато го е изял огънят и е опърлено!

  6 Затова, така казва Господ Иеова:
Както предадох на огъня за гориво
Лозовото дърво между горските дървета,
Така ще предам тия, които живеят в Ерусалим.

  7 Ще насоча лицето Си против тях;
Те ще излязат из огъня,
Но огънят ще ги пояде;
И когато насоча лицето Си против тях
Ще познаете, че Аз съм Господ.

  8 И ще предам земята на запустение,
Защото станаха престъпници, казва Господ Иеова.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава